Tredje söndagen i Påsktiden. 2021

”Så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.” Det är starka, tydliga och underbara ord som uttrycker Guds goda vilja och avsikt. Första gången Han sa detta genom profeten handlade det om att samla Israels folk från alla de orter de...

Jungfru Marie bebådelsedag. 2021.

Luk.1:26-38 Oväntat besök Herrens moder, Maria, var nog inte särskild förberedd på sitt möte med Gud och hans budbärare. Det var inget som var planerat eller inskrivet i hennes fickkalender. Ändå hade hennes möte med ärkeängeln trots allt planerats. Den planeringen...

Palmsöndagen. 2021.

Vi närmar oss den sista veckan på vägen till Jerusalem. När Jesus går dit så är det översteprästen och offerlammet som går fram till korset. Därför rör vi vid själva centrum i den kristna tron när vi stannar upp inför Jesu korsdöd och uppståndelse. VÄGEN TILL KORSET...

Skärtorsdagen. 2021.

Käre himmelske Fader, du som sänt din Son till att bli vårt skuldoffer, vårt påsklamm, vi tackar dig för att du slutit ett nytt och evigt förbund med oss. Hjälp oss att dag för dag hålla oss till dina nådemedel så att vi bevaras i tron och en dag får delta vid den...

Midfastosöndagen. 2021

Vi behöver dagligt bröd Brödet står för basfödan. Så har det alltid varit och är än idag över hela vår värld. I gamla tider var man helt beroende av vad skörden gav. Blev det missväxt och man inte fick någon brödsäd, så lurade svälten bakom dörren. Men med bra skörd...

Passionsbetraktelse v. 3. 2021

Markus 14: 32-42 1. Jesus och Fadern i Getsemane I Getsemane blir Jesus ensam med sin Fader. Lärjungarna fick stanna på avstånd. Han gick lite längre bort. I den svåra kampen kunde inte lärjungarna följa honom. Den fick han utkämpa ensam med sin Fader. Inför sin Fader...