Tacksägelsedagen. 2021

”Jesus, Mästare, förbarma Dig över oss.” (Luk 17:13) Det är den bönen de tio spetälska ber när dom nalkas Jesus och ropar in honom. Ordet mästare är inte bara en benämning om Jesus utan även ett tilltal till honom som han tar emot (Joh 13:13). Mästare – ett vackert...

Den helige Mikaels dag. 2021

Den som segrar, skall bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. (Upp 3:5) Detta löfte ger Jesus i sändebrevet till Sardes församling. De, som tagit vara på hans Ord och...

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: ”De ger mig ingen glädje”. (Pred 12:1) – Goda levnadsråd från predikaren till unga människor, ord som ibland också lästs vid skolavslutningar i kyrkorna....

Sextonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. (Upp 1:17-18) Att Jesus har makt över döden och att han ska uppväcka alla döda är något...

Femtonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Ett är nödvändigt Matt 6:31-34 När Jesus idag säger: ”Gör er inga bekymmer” är det en kärleksförklaring och en försäkran till oss. Han lovar att vara med oss, steg för steg, dag för dag, i varje situation, i varje utmaning vi ställs inför, i varje...

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Joh 17:9-11 Vår evangelieläsning denna söndag inleds kort och gott med orden: ”Jag ber för dem.” Det är Jesu egna ord och hans stora löfte. Han ber för sina lärjungar och hans bön pågår inför Faderns tron i himmelen också nu. Liksom han bad för sina första...