Sjätte söndagen efter trefaldighet. 2022

Förra söndagen, Apostladagen, fokuserade på kallelsen, hur Herren Jesus väljer dem som undervisas av honom, hur de blir hans. Denna helg tas ännu ett steg i det som förfäderna kallade nådens ordning – även om inte alla moment här kommer till användning. Nu får vi lära...

Apostladagen. 2022

Den sällsynta bekännelsen Människorna omkring Jesus hade många frågor till honom, liksom vi bär på våra existentiella frågor, men i dagens evangelium var det Jesus som ställde frågorna. Det var viktiga och inträngande frågor han hade till sina lärjungar. Vem sade...

Fjärde söndagen efter Trefaldighet. 2022

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.”(Rom 3:23) I mötet med Jesus avslöjas synden De skriftlärda och fariséerna var kända för att ta det mycket allvarligt med lagen. Deras (typ av) kärlek till lagen var en av de saker som fick dem att konsekvent vända sig...

Tredje söndagen efter Trefaldighet. 2022

Luk 15:8-10 Syndarens möjlighet till frälsning! Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad.(2 Pet 3:9). Därför har Människosonen, Jesus Kristus, kommit till oss för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det säger Jesus själv efter Sackeus omvändelse...

Den helige Johannes döparens dag

Luk 1:57-66 Vår text börjar med att tiden var inne och Elisabet födde en son. Medan Elisabets lydnad liksom hade burit frukt i henne, var Sakarias stum som följd av sin otro. Dessa två levde fortfarande i det Gamla Förbundet. Men Johannes skulle ju bereda vägen för...

Midsommardagen. 2022

”Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig. Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk?” (Job 12:7-9) Vetskapen om att Gud har skapat oss och allt som finns är...