Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Vi går mot slutet på kyrkoåret. Vi har redan passerat allhelgona och texterna manar till allvar inför domen och evigheten. I dagens texter får vi höra om hur vi skall ta ansvar för vår värld och visa kärlek mot våra medmänniskor. Evangeliet om den rike tullmannen...

Söndagen efter alla helgons dag

Jesus talar om salt, och salt nämns i Bibeln först i Första Mosebok: ”De församlade sig alla och tågade till Siddimsdalen, där Salthavet nu är.” Salthavet är Döda havet, och där utkämpades ett krig. Det står i kapitlet före, att på långt håll såg området ut som...

Alla helgons dag

”Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp.” (Matt 4:12). Likt en lastbil som susar fram med strålkastarna påslagna på en kolsvart landsväg och solens plötsliga frambrytande över den svarta...

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Trons kraft är söndagens tema. Det som ger tron kraft är inte tron i sig utan Honom som tron omfattar: Jesus. Därför är det kraft också i den svaga tron. Därmed inte sagt att den svaga tron inte behöver stärkas. Det är lättare att släcka ett ljus än en brasa. Så är...

Artonde söndagen efter trefaldighet

En man frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv?” Med sitt svar ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud”, ville Jesus säga ”Tror du att jag är Gud, han som ensam är god?” Jesus ville att mannen skulle inse vem han...

Tacksägelsedagen

”Och de prisade Israels Gud.” (Matt 15:31)  Lovsång är målet som dagens evangelium når fram till och det är därför också målet för denna betraktelse. Syftet är att du och jag ska få vara med och prisa Israels Gud. Den stora lovsången, den stora tacksägelsen i himmelen...