Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Palmsöndagen. 2020

”Hosianna Davids son!” (Matt 21:9) Portarna slås upp. En ståtlig gestalt visar sig. En orkester börjar spela, ett svagt men intensivt sorlande. Med högrest huvud träder den blivande regenten in i katedralen. Tusentals ljus sprider ett strålande sken. Diamanter och...

Vecka 6 i Kristi lidandes historia. 2020

I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. I ditt ställe ”Vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er?” ”Barabbas!” Barabbas ser på den andre. ”Vad har han gjort?”  ”Släpper du honom lös är du inte kejsarens vän.” ”Aj, det här är ett fördolt hot.”...

Femte söndagen i fastan. 2020

Försonaren är denna söndags överskrift och ämne. Då är det Gud själv det handlar om. ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” Ofattbart för vårt förnuft och mänskliga tanke, men Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Därför tar vi vår...

Jungfru Marie bebådelsedag. 2020

Inkarnationen I år firar vi Jungfru Marie Bebådelsedag på den söndag som skulle varit Midfastosöndagen, den fjärde av fastetidens söndagar och som handlar om Livets bröd – om brödundret och dess följder så som vi läser om det i Johannes 6:e kapitel. Att...

Vecka 5 i Kristi lidandes historia. 2020

Matteus 26:57-75 ”Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.” Det är Frälsaren som talar till sina lärjungar några timmar före vi möter honom i den...

Tredje söndagen i fastan. 2020

Jesu makt över djävulen 1. Djävulens makt och vår vanmakt.  På många olika sätt och i olika sammanhang beskriver Bibeln djävulens makt. Han är den änglamakt som kom människan att synda och fick därigenom insteg i hennes hjärta. För syndens skull kom lidandet,...