Långfredagen. 2023

I Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn. Amen. Vi har facit. Men låt oss inte rusa vidare till påskdagen. Låt oss stanna upp vid vad som hände just på långfredagen. Vi har ingen nytta av påskdagen, om det inte först var en långfredag. Långfredagen är inte längre...

Skärtorsdagen. 2023

”Om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig.” (Joh 13:8) Det var Jesu ord till Petrus strax innan han instiftar nattvarden. Ett ord som också är riktat till oss. Alla behöver vi tvättas av Jesus och renas från synd: ”För HERREN din Gud är en förtärande eld.” (5...

Palmsöndagen. 2023

Johannesserien Jesus drog in i den heliga staden som en konung. Folkskarorna hälsade honom med jubelropet ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden”. De bredde ut kläder och palmkvistar på vägen. Så tog man på den tiden emot...

Jungfru Marie bebådelsedag. 2023

Den BENÅDADE Herrens ängel kom till Maria och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig. Du har funnit nåd hos Gud.” Maria var verkligen benådad. Herren hade utvalt henne till att föda hans egen son. Maria hade inga egna kvalifikationer som gjorde att hon...

Midfastosöndagen. 2023

Joh 6:48-59 Var helst Jesus gick fram utmanades människor och tvingades att ställa sig frågan: Vem är han egentligen? Vad är det han säger? Ja, vem är han som kunde göra sådana fantastiska tecken och samtidigt tala sådana märkliga ord som att han är livets bröd och...

Tredje söndagen i Fastan. 2023

Hur uppfostrar man barn? Barn uppfostrar man genom att själv vara en god förebild för dem. Man ger dem goda regler. Man belönar gott uppförande och tillrättavisar dåligt uppförande. På samma sätt uppfostrar Gud oss människor.I sina lagar och bud har Gud gett oss goda...