Första söndagen efter Trettondagen

Bön: Herre vår Gud, du som är stor i nåd och barmhärtighet, vi tackar dig för att du vid Jordan uppenbarade din Son när han döptes.  Kom också till oss och uppenbara din Son för oss så att vi tillsammans med Johannes och alla kristtrogna i alla tider får se att han är...

Nyårsdagen

I Jesu namn och med bön om nåd och frid från Gud, vår Fader, får vi börja ett nytt nådens år. Det är väl så att de flesta av oss stannar upp lite extra vid ett årsskifte och reflekterar över sitt liv och tidens gång. Vi konstaterar hur fort tiden går, som det känns...

Söndagen efter Jul

”Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om.” (2 Tim 3:14) Dessa ord finner vi i den andra årgångens episteltext på söndagen efter jul. De kan bli en god grund att ha med sig när det handlar om ”Guds barn” och barnaskapet hos Gud.  Men det gäller att...

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag

I Jesu namn. Amen.  ”Ära vara Gud i höjden och frid på jorden”, var änglarnas budskap igår. Julen kom med frid. Den frid mellan Gud och mänskligheten som varit omöjlig sedan syndafallets dagar, blir en realitet genom detta lilla hjälplösa barn i Betlehem, som 30 år...

Juldagen

”Var inte rädda. Jag har bud till Er om en stor glädje, en glädje för hela folket.” Julnattens mörker skingras av ljuset från himlen, en Herrens ängel kommer med glädjebud från Gud till oss människor. Nu är den långa väntetiden slut, Dagen är kommen … Det stora...

Fjärde söndagen i Advent

Frukta inte – du har funnit nåd hos Gud! Att likställa gudaföderskan, Herrens moder Maria, med alla kristna kan för många vara något av en anstöt. Någon kanske stöter sig på att Maria överhuvud taget lyfts fram som ett gott exempel som vi alla har mycket att lära av i...