Sextonde söndagen efter Trefaldighet. 2020

Talita koum! Så låter Jesu egna ord. Här och nu får vi höra klangen av samma stavelser som ekade i den andlösa tystnaden omkring den döda flickan i Jairos hus. De som hörde Jesu ord den gången fick också se ordens väldiga kraft och kunde aldrig glömma dem.  För...

Femtonde söndagen efter Trefaldighet. 2020

för Herrens egendomsfolk Israel I Femte Mosebokens fyra första kapitel ger Mose en överblick över egendomsfolkets ökenvandring. Liksom Herren räddat sitt folk undan alla faror i öknen ska han också framgent rädda folket under alla svårigheter som väntar. Det är ingen...

Trettonde söndagen efter Trefaldighet. 2020

Text: Matt. 7:7-12  Den gyllene regeln ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten,...

Tolfte söndagen efter Trefaldighet. 2020

 Markus 2:23-28 Den förunderliga friheten i Kristus. I detta bibelavsnitt, som på ett flertal liknande ställen, utnyttjar Jesus en specifik situation och låter den bli till utgångspunkt för djupare undervisning. På ytan kan det verka som om det gällde vad som är...

Är döden inte större?

Häromdagen diskuterade jag dödsannonser med en god vän. Vi konstaterade att sekulariseringen satt sina tydliga spår även här.  Det är naturligtvis ett känsligt ämne att diskutera. Det är lätt att såra. Ingen utformar väl en sådan annonsruta, med information om...

Elfte söndagen efter Trefaldighet

”På Moses stol sitter de skriftlärde och fariséerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”(Matt 23:2-3) Sann kärlek till Guds Ord Jesus ord tänder en signallampa som varnar oss...