Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

I Kana Cirka 14 kilometer norr om Nasaret och cirka 25 kilometer väster om Kapernaum ligger ruinkullen Qana. Här låg en gång den lilla staden Kana. Hit hade Jesus nu kommit. Här ägde några avgörande händelser i Jesu liv rum. Här bodde säkert släktingar till Jesu...

Andra söndagen efter Trettondedag jul. 2020

Vittnesbörden om Jesus Dagens text är ett litet kort stycke ur ett längre tal av Jesus. Det ansågs att Jesus hade brutit mot sabbatsbudet genom att bota på sabbaten och dessutom hade han sagt att Gud var hans Fader och därmed gjort sig själv lik Gud. Det fanns redan...

Första söndagen efter Trettondedag jul. 2020

”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.” (Gal 3:26, 27) ”Den första kristna akt vi är med om, dopet, är ofta nog det sista vi sätter värde på.” Så menade en äldre prost som var känd som...

Trettondag Jul. 2020

Matt 2:1-12 och Ef 2:17-19. ”Your home away from home.” Denna slogan, ditt hem när du är hemifrån, används av hotell liksom den har använts för Svenska kyrkan i utlandet. På trettondedagen jul får vi möta några resenärer som är långt hemifrån – de visa männen från...

Söndagen efter nyår. 2019

Jes 31:4-5; Rom 12:1-5; Matt 23:37-39 Efter allt julfirande börjar det vara dags att ställa in sig på vanliga tider, oavsett om högtiden har präglats av högt tempo och intensiv samvaro eller långsamt passerat (för?) lugnt och tyst. Det nya årets ambitioner och...

Nyårsdagen – 2019

Luk 2:42-52 Den Kristna Kyrkan firar inte nyår idag. Det gjordes första advent. Men i den värld vi lever i firas alltså nytt år idag. Idag börjar 2020. Tiden bara rusar fram och vi tänker tillbaka på det som varit, allt det som hände 2019. Men i Kristi Kyrka firar vi...