Septuagesima. 2021

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som...

Tredje söndagen efter Trettondedagen. 2021

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. AMEN. Jesus mötte en hednisk officer vars tjänare var förlamad och med svåra plågor. Ett fruktansvärt tillstånd. Officeren bad Jesus om hjälp.  Alla blir vi sjuka då och då, oftast inte så allvarligt men ändå....

Andra söndagen efter Trettondedagen. 2021

Vi ska lägga märke till att Jesus kom till Kana och gjorde sitt första tecken på den tredje dagen, sedan han kallat Natanael. Det hade gått drygt 40 dagar sedan Johannes hade döpt honom. Så började han sin offentliga gärning. Det första han gjorde var att han kallade...

Första söndagen efter Trettondedagen. 2021

Låt oss slå följe med Jesus ut till Jordan, för att se vem han är, för att förstå vidden av hans uppdrag och därmed vad han har att ge som gåva till oss. Låt oss gå till Jordan! I. Där möter vi dödens överman. Jesus stiger ner i Jordans vatten. Hans kropp sänks ner i...

Trettondag Jul. 2021

De vises visdom Nu för tiden kallas de vise männen österländska stjärntydare – men det spelar egentligen ingen roll – vi känner dem i alla fall som de vise männen, som kom i från fjärran land för att hylla Kristus, vars stjärna de sett gå upp i Östern. Man kan undra...

Söndagen efter nyår. 2021

Samuel! Samuel! Denna söndags första läsning handlar om Samuel och är hämtad ur kapitel 3 i den första av de två böcker som uppkallats efter honom.  Det finns mycket dysterhet i bokens början, såväl i familjelivet som i gudstjänstlivet och i samhällslivet. Hanna,...