Sjätte söndagen efter Trefaldighet

Jesus sade: ”Jag säger er om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.” (Matt 5:20)  Den här söndagen har överskriften efterföljelse och då är det fråga om Jesu Kristi efterföljelse. Visst kan man ha goda...

Apostladagen

Åsikter om Jesus leder ingenstans ”Vem säger folket att Människosonen är?” (Matt 16:13) Då, såväl som nu, går meningarna isär kring frågan om vem Jesus är. Idag menar många att Jesus måste ha varit en sällsynt religiöst begåvad människa. Då menade vissa att han...

Fjärde söndagen efter Trefaldighet

Det var under lövhyddohögtiden. Uppemot 150 000 människor hade sökt sig till Jerusalem för att fira den tredje av judarnas vallfartsfester. Det rådde något av karnevalsstämning över denna glada högtid, som firades under hösten till minne av att Gud skyddat folket...

Tredje söndagen efter Trefaldighet

Det femtonde kapitlet i Lukasevangeliet har kallats ”hjärtat i det tredje evangeliet”. Dess tre liknelser hänger samman – en herde letar efter ett förlorat får tills han finner det, en kvinna söker med ljus och lyckta igenom hela sitt huset tills hon finner sitt...

Andra söndagen efter Trefaldighet

Vi får en ögonblicksbild av de första lärjungarnas möte Jesus. Det förändrade deras liv. Mötet med Jesus lämnar ingen oberörd. Jesu kallelse till lärjungarna då gäller också oss nu! Jesus väcker en törst efter livet med honom Det är framför allt två frågor som blir...

Pingstdagen

Ännu en gång får vi fira pingst – den högtid som på ett särskilt sätt vill lyfta fram den helige Ande och det verk denne är sänd att utföra i våra hjärtan. För att det verket ska ha framgång hos oss behöver vi be med David i Psaltaren 51:13: ”Förkasta mig inte från...