Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Apostladagen. 2020

”Hur skulle någon kunna predika, om de inte blev sända?” (Rom 10:15) Det är aposteln Paulus som med de orden talar om Guds Ords förkunnelse. Gud sänder tjänare åt sitt Ord, för det är genom Ordet, som Anden samlar människor till Jesus och skapar tron på honom....

Fjärde söndagen efter Trefaldighet. 2020

I evangeliet på fjärde söndagen efter trefaldighet går Jesus till rätta med en vanlig andlig sjukdom, nämligen lusten att sätta oss till doms över andra människor. Detta är ett gift som gör oss, likt djävulen, till våra medmänniskors åklagare, när vi istället skulle...

Tredje söndagen efter Trefaldighet. 2020

”Den förlorade sonen” är en rubrik som människor har satt. Den hör inte till bibeltexten men avser att återge kortfattat, vad texten handlar om. Därför har man ibland velat sätta rubriken ”Den återfunne sonen”, ”Den förlorade fadern”, ”De förlorade sönerna” och så...

Midsommardagen. 2020

Fjärde Moseboken berättar om att Mose inför sin död utbad sig en ny ledare, för att folket inte skulle likna får utan herde. Det omedelbara svaret på denna bön var Josua, men Josua var bara en förebild för ”den som skulle komma”, nämligen Jesus. Och Josua och Jesus är...

Första söndagen efter Trefaldighet. 2020

Vad är dopet? Vi får ett viktigt svar i Lilla katekesen (4 huvudstycket, fråga 216):  ”Dopet är inte endast vanligt vatten, utan vatten helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord.” Det finns så många rikedomar i dopet. Det innehåller så mycket mer än...

Annandag pingst. 2020

Joh 12:44-50 I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Livet är inte alltid svart eller vitt. Det finns många nyanser. Å ena och andra sidan. Du kan ha rätt, men å andra sidan har jag också rätt. Båda sakerna kan vara rätt. Man kan se saken på olika sätt....