Fjärde söndagen i advent. 2023

Luk 1:46-55 För Gud är allting möjligt Maria var en ung flicka. Hon möter ängeln och får höra att hon ska bli mor till Guds son. Ett ofattbart stort uppdrag. Tänk att få bära fram Jesus! Vi firar fjärde Advent på julafton i år. Vi lyfter fram att Maria fått bli mor åt...

Tredje söndagen i advent. 2023

Matteus 11:2-10. Johannes frågar: ”Är du, Jesus, Frälsaren?” Johannes döparen satt i fängelse och skulle snart bli halshuggen. Han var den främste av gudsmännen i Gamla förbundet. Han representerar Lagen, Guds krav som ingen människa kan följa. Inte heller...

Andra söndagen i advent. 2023

Luk 21:25-36 I evangeliet för 2 advent talar Jesus till sina lärjungar om sin andra ankomst och att Guds rike är nära. Som kristna bör vi kunna säga om tidens slut :”Vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och Frälsare Kristus Jesus skall...

Första söndagen i advent. 2023

När kung David utsåg Salomo till efterträdare befallde han att Salomo skulle sättas på en mulåsna utanför Jerusalems murar och smörjas till kung under jubelrop. Namnet Salomo betyder fred, och under hans regeringstid fick folket verkligen njuta lång fredstid. Men...

Domssöndagen. 2023

Guds arbete på att vinna människor för himmelriket upphör Det är detta arbete Jesus vill påminna oss om med liknelsen om himmelrikets not som kastas i sjön. Arbetet började på syndafallets dag med det första löftet om en Frälsare. Det fortsatte genom profeterna Gud...

Söndagen före Domssöndagen. 2023

Vårt hemland är himmelen (Fil 1:20-26) Vi kristna borde tala mer med varandra om vårt hopp inför döden och evigheten, kanske inte minst i tider som dessa när tillvaron skakar för så många. Det är ju det som ger oss den stora tryggheten i våra liv. Vi har ju fått höra...