Denna utveckling är paradoxal eftersom man fyller begreppet demokrati med en annan innebörd än vad som egentligen avses.

Läs mer...

Guds rikes nät får vara nära att brista bara av ett skäl: att fångsten är så stor. För att det ska ske måste biskopar, präster och alla deras medarbetare och alla kyrkans förtroendevalda och kyrkfolk göra som Petrus: Lita på Jesu ord

Läs mer...

Den inre djupa frågan som låg bakom de 95 teserna gällde möjligheten att få äga full visshet om syndernas förlåtelse liksom visshet om att få det eviga livet.

Läs mer...

I er politiska och eller journalistiska skolning har ni fått målat för er en världsbild där mänskligheten består av förtryckare och förtryckta. I en sådan värld behövs det förstås befriare som hjälper de förtryckta att stå upp mot förtryckarna.

Läs mer...

Den som vill vara en kristen i Sverige idag vet hur det känns att lida nederlag.

Läs mer...

Sida 1 av 45

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan