Ledare

Krav utan kraft

Krav utan kraft

Biblisk kristendom ställer människor inför mycket höga krav på etik och moral. Men med kraven ger oss Gud också övernaturliga krafter som driver människan att i frihet ge ut av sig själv i kärlek. 

Med tacksam röst  och tacksam själ?!

Med tacksam röst och tacksam själ?!

Idag tycks vi i hög utsträckning ta välståndet som en självklarhet och glömmer, även kristna, att allt kommer från Gud och Hans helt oförtjänta välsignelse.

Om Svenska kyrkan och Svenska kyrkan

Om Svenska kyrkan och Svenska kyrkan

Centralisering har under lång tid präglat kyrkan. Följsamhet mot överheten premieras på bekostnad av erfarenhet och trohet mot Kyrkans Herre.

Kyrkans skatt

Kyrkans skatt

”Skatt” har som bekant två helt olika betydelser. Å ena sidan handlar det om ’pålagor’, ’uppbörd’ och liknande, till exempel det som får vår lön att minska med 30-50%. Å andra sidan handlar det om ’dyrbarheter’, ’rikedom’, ’värdeföremål’ och så vidare. Det är om Kyrkans dyrbaraste egendom som dessa rader handlar. Men det är inte värden som kan sättas i siffror på kyrkors ekonomiavdelningar.

Är barnets århundrade slut?

Är barnets århundrade slut?

Tänk om det fortfarande finns kvar någon dold auktoritet som skapar betryck och ångest hos barnen?

Den Stora berättelsen och de små

Den Stora berättelsen och de små

“Livet är orättvist – sänk normerna och höj skatterna!”, “det enda som finns är det vi kan se och mäta och tyvärr är det konstruerat av människor i syfte att förtrycka” – se där ett par försöka att sammanfatta två små berättelser som nu präglar vår postmoderna...

Två avgörande ögonblick

Två avgörande ögonblick

Det finns två ögonblick, som ger hela Kyrkan dess existensberättigande. Det ena ögonblicket förutsätter det andra, och det andra bekräftar det första. Men det andra har inget större värde om inte det första ägt rum. Om inte det andra ägt rum hade den första ögonblickshändelsen saknat värde.