Ledare

Är Kyrkan idag Guds Israel?

Är Kyrkan idag Guds Israel?

Majoriteten av de döpta i de gamla folkkyrkorna som lever utan bön och gudstjänst, kyrkliga ledare som medvetet gömmer undan otaliga prästerliga övergrepp på barn och unga?

Vad försöker kyrkan säga?

Vad försöker kyrkan säga?

Men ”duger som jag är”? Vem syftar de på? Inte mig iallafall. De skulle bara veta hur trasig jag är under min någorlunda polerade yta.

Kristendom och aktivism

Kristendom och aktivism

I nutid har klimatfrågan fått stort fokus – och på många håll bär Svenska kyrkan numera fram ett ”klimatevangelium”.

Gudstjänsttrygghet

Gudstjänsttrygghet

Det finns fortfarande glödpunkter också i Svenska kyrkan – men vi vet också hur sårbart allt är.

Tack!

Tack!

Vi har verkligen skäl att tacka Gud i allt!

Vad har du gjort?

Vad har du gjort?

Sedan lagstiftningen om fri abort beslutades i juni 1974 har cirka 1,5 miljoner människoliv gått till spillo.

Sagan om de skolkande biskoparna

Sagan om de skolkande biskoparna

21-23 November håller kyrkomötet för Svenska kyrkan sin andra session i Uppsala. Då ska man bl.a. debattera och ta beslut i frågan om motion 2022:83 där Jesper Eneroth (S) med flera vill få kyrkomötet att införa ett nytt ämbetsbrott för präster. Innebörden är att 1....

… och Folk

… och Folk

I vårt land, där en gång Kristus var den främste i vår lag, har så många med inflytande i politik och kulturliv vänt Jesus ryggen.

Gudstjänsten

Gudstjänsten

Även bland dem som bekänner sig som kristna, är det inte självklart att gå till kyrkan på söndagar och helgdagar.

Vad försöker kyrkan säga?

Biskopens bekännelse i X-sunds domkyrka – en dröm

Den gamle prästen vaknade tidigt som han brukade denna måndagsmorgon, gick upp och läste under bön sin Bibel. Gick sen till köket för att göra i ordning frukost för sig och sin fru. Han slog på radion och fick höra något om en häpnadsväckande händelse i X-sunds...