Ledare

Tack!

Tack!

Vi har verkligen skäl att tacka Gud i allt!

Vad har du gjort?

Vad har du gjort?

Sedan lagstiftningen om fri abort beslutades i juni 1974 har cirka 1,5 miljoner människoliv gått till spillo.

Sagan om de skolkande biskoparna

Sagan om de skolkande biskoparna

21-23 November håller kyrkomötet för Svenska kyrkan sin andra session i Uppsala. Då ska man bl.a. debattera och ta beslut i frågan om motion 2022:83 där Jesper Eneroth (S) med flera vill få kyrkomötet att införa ett nytt ämbetsbrott för präster. Innebörden är att 1....

… och Folk

… och Folk

I vårt land, där en gång Kristus var den främste i vår lag, har så många med inflytande i politik och kulturliv vänt Jesus ryggen.

Gudstjänsten

Gudstjänsten

Även bland dem som bekänner sig som kristna, är det inte självklart att gå till kyrkan på söndagar och helgdagar.

Biskopens bekännelse i X-sunds domkyrka – en dröm

Biskopens bekännelse i X-sunds domkyrka – en dröm

Den gamle prästen vaknade tidigt som han brukade denna måndagsmorgon, gick upp och läste under bön sin Bibel. Gick sen till köket för att göra i ordning frukost för sig och sin fru. Han slog på radion och fick höra något om en häpnadsväckande händelse i X-sunds...

¡No pasaran!

¡No pasaran!

Till varje kompromiss med Guds ord har vi anledning att säga: ¡No pasaran! – de ska inte passera!

Hungersnöd

Hungersnöd

När vi ser hur vårt handlingsutrymme minskar och kyrkopolitiska beslut fattas att vi ska utmönstras ökar i stället vår beslutsamhet att hålla oss kvar.