Ledare

Omskärelsen – en vattendelare

Omskärelsen – en vattendelare

Vid sin partistämma har Centerpartiet rivit upp ett beslut från 2019 att verka för förbud mot all religiös grundad omskärelse av pojkar. Det nya beslutet som drevs igenom med siffrorna 250 för och 211 mot partiledningens förslag, hänvisar till...

Två obekväma sanningar om kyrkovalet och kyrkopolitiken

Två obekväma sanningar om kyrkovalet och kyrkopolitiken

Kyrkovalet 2021 medförde inga avgörande förändringar i majoritetsförhållandena i kyrkomötet; tvärtom befästes bilden av en ockuperad kyrkoprovins. Trots det kan det ha varit det sista kyrkovalet i sitt slag. Inför valet hade sammanlagt fyra politiska partier anmält...

Den förnedrade Folkkyrkan

Den förnedrade Folkkyrkan

Kan man tänka sig en folkkyrka – alltså ett kyrkosamfund som historiskt bär upp ett folks identitet – som inte är förnedrat? Ja, det finns i historia och nutid rika exempel på det. Både med katolsk lära och ledning med lutherska bekännelse och har Svenska kyrkan...

När saltet mister sin sälta

När saltet mister sin sälta

Det är i sin bergspredikan ifrån Matteus evangelium som Jesus riktar det omvälvande budskapet till sina lärjungar att de är jordens salt. Han säger det inte som ett allmänt budskap genom att ropa ut det över hela den församlade folkskaran. Men till sina lärjungar som...

”Låt det aldrig ta slut”.

”Låt det aldrig ta slut”.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu meddelat att de allra flesta inskränkningarna av våra mänskliga fri- och rättigheter som varit betingade av pandemin ska hävas från den 29 september. Allt fler är nu fullt vaccinerade mot Covid-19, vilket fått till följd att...

Tre profeter

Tre profeter

I Samaria Kungen hade fått besök av Herrens profet Elia och fick i slutet av deras möte veta, att det under tre och ett halvt år inte skulle regna över landet. (1 Kung. 1:1f) Orsaken var att kungen hade bytt religion. Hela hans hov dyrkade Ba’al. Än värre,...

Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

En av de stora frågorna inför varje kyrkoval handlar om de världsliga politiska partiernas inflytande i kyrkan. Den medaljen har en mycket osnygg baksida. Politiska partier som nominerar kandidater till val för kyrkans förtroendeuppdrag från...

En halv sanning är en hel lögn

En halv sanning är en hel lögn

Inför kyrkomötets förhandlingar under hösten har det motionerats om krav för prästvigning att prästkandidater ska vara beredda att viga par av samma kön. Om kyrkomötets majoritet ställer sig bakom detta eller inte väger på en knivsegg. Kyrkans tidnings...

Haqvin Spegel – en föredömlig spegelbild

Haqvin Spegel – en föredömlig spegelbild

Inom vår svenska kyrka har det genom århundradena passerat många ledare. Bland alla dessa biskopar, präster och andra i ledande ställning har det varit många som inte har lämnat några större spår till eftervärlden. Vissa har istället blivit avskräckande exempel. Men...

Den sista striden

Den sista striden

Pandemin, som går över världen, har satt djupa spår i hela vår tillvaro.

Trevlig helg!

Trevlig helg!

I sin iver att vara något för alla blir man inget för någon.

En kristen kung och hans folk

En kristen kung och hans folk

Guds barn i Sverige har anledning att tacka Gud för kungen och be att han blir välsignad och bevarad.