Ledare

¡No pasaran!

¡No pasaran!

Till varje kompromiss med Guds ord har vi anledning att säga: ¡No pasaran! – de ska inte passera!

Hungersnöd

Hungersnöd

När vi ser hur vårt handlingsutrymme minskar och kyrkopolitiska beslut fattas att vi ska utmönstras ökar i stället vår beslutsamhet att hålla oss kvar.

Sanningens Ande och villfarelsens ande

Sanningens Ande och villfarelsens ande

När Guds Ord och bud blir vantolkade och uttagna ur sitt sammanhang är villfarelsens ande verksam för att skapa förvirring och vilseledning. 

Att vara på rätt sida av historien

Att vara på rätt sida av historien

I den offentliga debatten letar många kristna efter bekväma positioner som kan bejakas av en samtid, en samtid som man i de flesta frågor står i allvarlig konflikt med.

Skapelse och nyskapelse

Skapelse och nyskapelse

Genom att studera den ofattbara rikedomen i naturen, ändamålsenligheten och ordningen, så kan människan förstå att det finns en Skapare.

Vem sitter på tronen?

Vem sitter på tronen?

Tidigt torsdagsmorgonen den 24 februari gick Ryssland in i Ukraina och här i Sverige vaknade vi och fick genom morgonnyheter veta om invasionen. Det var skakande att förstå att i Europa pågår krig än en gång. Det finns många evangeliska kristna i såväl Sverige som...

Två viktiga påminnelser från Christian Scriver

Två viktiga påminnelser från Christian Scriver

Teologer har i varje tid lagt ned mycket arbete och möda på att få kunskap om Gud, studera Bibeln och vrida och vända på allt som finns nedskrivet i den. I bästa fall har man lyckats sammanfatta och ge sammanhang åt den kristna tron, så att den blir begriplig och...

Rätten till aktiv dödshjälp

Rätten till aktiv dödshjälp

Dödshjälp kan komma att bli lagligt i Sverige i framtiden. Många förespråkar det. Vad skulle det innebära och vad säger Bibeln?

Hemliga rättegångar och ett överflödigt stift

Hemliga rättegångar och ett överflödigt stift

Efter Magdalena Anderssons regeringsbildning fick flera ministrar löpa mediala gatlopp med avslöjandena av händelser av minst sagt varierande allvarlighets- grad. Sådana granskningarna verkar oftare vara motiverade av sensationslystnad än av omsorg om medborgarnas...

Lasarus, kom ut!

Lasarus, kom ut!

Tidningen Världen idag rapporterar den 7 december om hur Västerås stift i sin Youtube-kanal för unga homosexuella, Enhörnings-tv, uppmuntrat unga homosexuella att ”komma ut” med sin homosexuella läggning. För den uppmaningen har man använt och tolkat Jesu ord till den...

En havererad kyrkoordning och ett utkast på dess revision

En havererad kyrkoordning och ett utkast på dess revision

I SPT (22/2021) utvecklar Yngve Kalin varför Svenska kyrkan behöver en haverikommission som tar sikte på behovet att reformera kyrkoordningen. Kravet är inte nytt. Nytt är däremot att saken fångas upp av Jonas Eek i Kyrkans tidning (45/2021) som också vill se en...

Ord-vampyrerna

Ord-vampyrerna

Vampyr är ett ord och bara ett ord om man inte tänker med ett slags blodsugande fladdermus i Amazonas. Som ord har vampyr använts i litteraturen om gestalter som är levande döda och som lever på att i nattens mörker med sina huggtänder suga blod och liv ur de levande....

Svenska kyrkans ny(reviderade) psalmbok

Svenska kyrkans ny(reviderade) psalmbok

Arbetsprocessen med att ta fram en ny psalmbok för Svenska kyrkan har nu börjat komma igång. Henrik Tobin, projektledare för denna psalmboksrevision berättar i Kyrkans tidning (nr 39-2021) om arbetsgången. Trots att den officiella insamlingen av nya psalmförslag inte...