Ledare

Gudstjänsten

Gudstjänsten

Även bland dem som bekänner sig som kristna, är det inte självklart att gå till kyrkan på söndagar och helgdagar.

Biskopens bekännelse i X-sunds domkyrka – en dröm

Biskopens bekännelse i X-sunds domkyrka – en dröm

Den gamle prästen vaknade tidigt som han brukade denna måndagsmorgon, gick upp och läste under bön sin Bibel. Gick sen till köket för att göra i ordning frukost för sig och sin fru. Han slog på radion och fick höra något om en häpnadsväckande händelse i X-sunds...

¡No pasaran!

¡No pasaran!

Till varje kompromiss med Guds ord har vi anledning att säga: ¡No pasaran! – de ska inte passera!

Hungersnöd

Hungersnöd

När vi ser hur vårt handlingsutrymme minskar och kyrkopolitiska beslut fattas att vi ska utmönstras ökar i stället vår beslutsamhet att hålla oss kvar.

Sanningens Ande och villfarelsens ande

Sanningens Ande och villfarelsens ande

När Guds Ord och bud blir vantolkade och uttagna ur sitt sammanhang är villfarelsens ande verksam för att skapa förvirring och vilseledning. 

Att vara på rätt sida av historien

Att vara på rätt sida av historien

I den offentliga debatten letar många kristna efter bekväma positioner som kan bejakas av en samtid, en samtid som man i de flesta frågor står i allvarlig konflikt med.

Skapelse och nyskapelse

Skapelse och nyskapelse

Genom att studera den ofattbara rikedomen i naturen, ändamålsenligheten och ordningen, så kan människan förstå att det finns en Skapare.

Vem sitter på tronen?

Vem sitter på tronen?

Tidigt torsdagsmorgonen den 24 februari gick Ryssland in i Ukraina och här i Sverige vaknade vi och fick genom morgonnyheter veta om invasionen. Det var skakande att förstå att i Europa pågår krig än en gång. Det finns många evangeliska kristna i såväl Sverige som...

Två viktiga påminnelser från Christian Scriver

Två viktiga påminnelser från Christian Scriver

Teologer har i varje tid lagt ned mycket arbete och möda på att få kunskap om Gud, studera Bibeln och vrida och vända på allt som finns nedskrivet i den. I bästa fall har man lyckats sammanfatta och ge sammanhang åt den kristna tron, så att den blir begriplig och...

Rätten till aktiv dödshjälp

Rätten till aktiv dödshjälp

Dödshjälp kan komma att bli lagligt i Sverige i framtiden. Många förespråkar det. Vad skulle det innebära och vad säger Bibeln?