Söndagen efter alla helgons dag – 2019

Jesus talar om salt, och salt nämns i Bibeln först i Första Mosebok: ”De församlade sig alla och tågade till Siddimsdalen, där Salthavet nu är.” Salthavet är Döda havet, och där utkämpades ett krig. Det står i kapitlet före, att på långt håll såg området ut som...

Alla helgons dag – 2019

”Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp.” (Matt 4:12). Likt en lastbil som susar fram med strålkastarna påslagna på en kolsvart landsväg och solens plötsliga frambrytande över den svarta...
Mer murslev än svärd

Mer murslev än svärd

Efter Andra världskriget började en ny kyrkopolitik formas: kyrkan skulle nå folket genom att låta folket forma kyrkan. De som tänkte strategiska för att rädda Svenska kyrkan som institution och som säkert många gånger ärligt ville nå alla med evangelium började forma...

Nittonde söndagen efter trefaldighet – 2019

Trons kraft är söndagens tema. Det som ger tron kraft är inte tron i sig utan Honom som tron omfattar: Jesus. Därför är det kraft också i den svaga tron. Därmed inte sagt att den svaga tron inte behöver stärkas. Det är lättare att släcka ett ljus än en brasa. Så är...
Värna det immateriella kulturarvet

Värna det immateriella kulturarvet

Svenska kyrkan har ett stort bevarandeuppdrag när det gäller det svenska kulturarvet. Det handlar om det kyrkoantikvariska uppdraget som innebär att man förvaltar viktiga kulturskatter i form av kyrkor, arkiv, inventarier och paramenta. Här finns en kontinuerlig...