Andra söndagen i Advent – 2019

Luk 17:20-30 I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. I butiker börjar julhandeln redan tidigt i november. När så julhelgen kommer så är julen nästan över. Den viktiga advent-tiden har nästan försvunnit i folks medvetande. I Kyrkan firas inte jul förrän...

Konkordieformeln 1577

De lutherska bekännelseskrifterna eller Konkordieboken (endräktsboken) innehåller flera olika större och mindre skrifter. Där ingår de tre gammalkyrkliga symbola eller trosbekännelserna, den apostoliska, den nicaenska och den athanasianska. Vidare ingår tre skrifter...