Nyårsdagen – 2019

Skriven av: Andreas Johansson
Publicerad: 30 december, 2019

Luk 2:42-52

Den Kristna Kyrkan firar inte nyår idag. Det gjordes första advent. Men i den värld vi lever i firas alltså nytt år idag. Idag börjar 2020. Tiden bara rusar fram och vi tänker tillbaka på det som varit, allt det som hände 2019. Men i Kristi Kyrka firar vi istället att Jesus blev omskuren och fick sitt namn, Jesus.
Vi vet inte så mycket om Jesu liv, från hans födelse till att han blev döpt av Johannes döparen vid 30 års ålder. Något vet vi dock, bland annat det vi läste om i dagens evangelium, om hans besök i templet vid 12 års ålder, något som Maria aldrig skulle glömma. Han var inte som alla andra barn. Han säger där till sin mor: ”Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?”
Hans verksamhet på jorden varade i tre år, där han undervisade, helade och gjorde mirakel. Allt ledde fram till det som skedde i Jerusalem. Vi läser om kampen i Getsemane, där han svettades blod, att han blev gripen, dömd till döden och korsfäst, då blodet rann ännu en gång, innan han blev begraven och så uppstod på tredje dagen. Det var dock inte i Getsemane som Jesu blod rann för första gången, utan det var när han blev omskuren på den åttonde dagen, vilket vi alltså firar idag.

Gud hade gett Abraham i uppdrag att omskära alla pojkar vid åtta dagars ålder som ett tecken på hans förbund med Abraham och hans efterkommande. Gud var trofast sitt förbund och räddade Israel från slaveriet i Egypten. Efter att ha befriat dem gav han dem de 10 budorden på Sinai, som var en beskrivning av vad Guds utvalda folk skulle göra och undvika att göra.
Men hur gick det? Gud var trofast sitt förbund, men inte hans folk. En omskuren pojke växte upp, men levde inte som Gud hade sagt att han skulle göra. Alla var olydiga mot de 10 Guds bud. De var kallade av Gud att vara hans folk, men de smutsade ner sig.
Men även om Gud hade utvalt någon annan än Abraham så hade heller inte det folket gjort det bättre än Israels folk. För vem kan ärligt säga att 2019 är ett bevis på att man har hållit de tio budorden? Se på de tio budorden och vad de kräver av dig.
”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.” Har du fruktat Gud av hela ditt hjärta? Har du älskat honom framför allting annat? Har du helt litat på honom?
”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.” Har du bortprioriterat kyrkans gudstjänster, ignorerat Guds ord och menat att dina tankar är mycket viktigare än vad Guds ord säger?
”Du skall inte mörda.” Har du ignorerat någon som du borde ha hjälpt? Har du älskat dem som gjort fel emot dig?
”Du skall inte ha begär till din nästa.” Har du varit nöjd med det Gud har gett dig? Skulle du vilja vara lika rik som han eller hon?
Alla dessa bud beskriver livet för dem som tillhör Gud. Det är syndare födda under lagen. Lagen är för syndare.

Jesus var utan synd. Om någon är född utan synd har han inget med lagen att göra. Lagen har inget att säga till den som är ren, helig och utan synd, för han gör det som är gott och rent, heligt och fullkomligt. Han kan inte synda och behövde inte omskära sig.
Varför gjorde han då det på den åttonde dagen, såsom andra barn, födda i synd? Varför skulle detta oskyldiga barn vara bland syndare? Han gjorde det för dig, just dig. Han fullbordade lagen i ditt ställe.
Namnet Jesus betyder Herren frälser. Jesus är frälsaren. Hans omskärelse visar hur han frälser oss. Han frälser genom blod. Guds lag dömer hela mänskligheten. Man behöver inte tro på Gud för att möta domen. Den kommer antingen du vill det eller inte. Men, för att bestå i domen behöver du en frälsare som tar bort synden, och det gör han genom sitt blod.
Omskärelsen av Jesus visar att han placerar sig själv under lagen. Han valde att bli en ställföreträdare för oss syndare.

Gud är trofast. Men vi människor lever inte upp till de tio budorden. Därför är Sinai en dödsdom över hela mänskligheten, istället för en beskrivning av hur folket skulle leva sitt heliga liv – tills detta barn lät blodet rinna. Det förändrade allt.
Från hans första blodsutgjutelse på den åttonde dagen, till blodsutgjutelsen i Getsemane och tillslut hans sista avgörande blodsutgjutelse på Golgata kors, levde han livet som Guds förbundsfolk skulle göra. Han älskade sin far över allting annat. Han löd Guds ord till minsta detalj. Han löd sina jordiska föräldrar tillfullo. Han älskade alla, även de som hatade honom. Han uppfyllde alla de 10 budorden. Han fullbordade Guds önskan och vilja. ”Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.”

Omskärelsen har i nya förbundet blivet utbytt med ett nytt tecken, det heliga dopet, där vi blir Guds kära barn och får del av Kristi lydnad och lidande. Ditt dopvatten var märkt med Jesu blod, det blod som rann när han omskars, när han svettades i ­Getsemane och när han dog på Korset. Våra synder är borta. De är täckta av Kristi blod, blodet från honom som bär namnet Jesus, som betyder Herren frälser.

2019 kan sammanfattas med att vi inte har hållit de 10 budorden. Men ett vet vi dock. Vi börjar ett nytt år under Guds nåd och beskydd.
Såsom Abraham litade på Guds ord och löften, så får vi också lita på det han sa i dopet och fortfarande säger till oss i ordet och nattvarden: ”Dina synder är dig förlåtna.” När vi syndar, när det nya året inte blev som vi hoppades, när gamle adam driver oss till hat och egoism, så ropar vi till Herren om hjälp och bekänner: Jag är en syndare!
Men tänk då på att du är döpt och att du är ett Guds barn, och det innebär ett löfte som är lika visst och säkert 2020 som det har varit under 2019. ”Jag kommer aldrig att överge dig”, säger Herren, som är trofast sitt förbund.