Ert, land, ert land – vårt broderland! Vart är du på väg?

Ert, land, ert land – vårt broderland! Vart är du på väg?

På Finlands nationalmuseum ges en gedigen bild av Finlands moderna historia, de drygt hundra åren 1809-1917 som aktat och relativt självständigt storfurstendöme under den ryske tsaren och från 1917 självständigt, först med monarkisk grundlag i enlighet med 1734 års...

Passionsbetraktelse. 2-2020

Matt 26:17-29 Om det i förra passionsbetraktelsen handlade om hur Jesu fiender förbereder lidandet åt Jesus och hans lärjungar, ska den här betraktelsen handla om hur Jesu lärjungar bereder sig för att ta emot lidandet. Jesu lärjungars förberedelser för lidandet Till...

Första söndagen i fastan. 2020

Att följa Jesus i prövningens stund Markusevangeliets inledning är som en kraftig rivstart. Efter att kort nämna Johannes döparen går Markus över till att skildra när Jesu verksamma period inleds. Markus berättar om Jesu dop och sedan hur Jesus direkt efter detta förs...
Ett liv i tjänst  för Kristus

Ett liv i tjänst för Kristus

Göran är uppvuxen i ett kristet hem. Föräldrarna hade långt gångna planer att åka ut som missionärer. De befann sig i Norrbottens län i väntan på att bli utsända men det kom aldrig att bli av. Föräldrarna stannade i Norrbotten i 13 år. Görans far, som var präst i...

Fastlagssöndagen. 2020

Mark 10:32-45 I Faderns, Sonens o den helige Andes namn. Amen. Vi befinner oss i förfastan som har som tema Guds nåd. Septuagesima handlade om att nåden inte är förtjänad. Sexagesima handlade om att nåden mottas passivt. Idag på Quinquagesima handlar det om att nåden...