Livets källa är öppen

Livets källa är öppen

Vi närmar oss kyrkoårets absoluta höjdpunkt då vi firar att döden besegrats och vägen till glädje och frid i Guds rike öppnats för alla människor. Kristi kyrka hör till Segraren då den är Kristi kropp. Eftersom det var omöjligt för döden att behålla Kristus, Kyrkans...
Kyrkan i coronatider

Kyrkan i coronatider

Kom ihåg, o människa, att du är stoft och stoft skall du åter bli. Omvänd dig och tro evangelium. Några veckor innan dessa ord uttalades i samband med askonsdagens korstecknande med aska hade olika medier börjat rapportera om det nya virus som smittat och dödat många...

Palmsöndagen. 2020

”Hosianna Davids son!” (Matt 21:9) Portarna slås upp. En ståtlig gestalt visar sig. En orkester börjar spela, ett svagt men intensivt sorlande. Med högrest huvud träder den blivande regenten in i katedralen. Tusentals ljus sprider ett strålande sken. Diamanter och...

Vecka 6 i Kristi lidandes historia. 2020

I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. I ditt ställe ”Vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er?” ”Barabbas!” Barabbas ser på den andre. ”Vad har han gjort?”  ”Släpper du honom lös är du inte kejsarens vän.” ”Aj, det här är ett fördolt hot.”...

Femte söndagen i fastan. 2020

Försonaren är denna söndags överskrift och ämne. Då är det Gud själv det handlar om. ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.” Ofattbart för vårt förnuft och mänskliga tanke, men Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Därför tar vi vår...