Evighetsallvar och evighetsansvar

Evighetsallvar och evighetsansvar

Evighetsallvar är ett ord som sällan förekommer i nutida förkunnelse. Och det är inte bara ordet som kommit ur bruk, utan vad det uttrycker förtiges i stort sett eller pratas bort.  Detta beror inte på att människans belägenhet inför evigheten ändrats. Det är i...

Andra söndagen i fastan. 2020

”Och Jesus sade till henne: Dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sade då för sig själva: Vem är han som till och med förlåter synder.” Luk 7:50 Det är en märklig tavla som målas upp för oss i dagens evangelium. Det märkliga är att verkligheten är en annan än...

Passionsbetraktelse. Vecka 3. 2020

Matt 26:30-46 När Jesus och lärjungarna hade avslutat den första nattvarden, sjungit lovsången (Ps 115-118), gått ut till Oljeberget, där Jesus förutsagt deras fall och blivit motsagd av Petrus som lovat trohet intill döden – gick de till Getsemane. Men denna gång...
Ett slag i luften för Svenska kyrkans ledning?

Ett slag i luften för Svenska kyrkans ledning?

Kyrkans tidning rapporterar den 24 februari om de förslag till ändringar som rättsavdelningen på kyrkokansliet tagit fram för att försöka tillgodose biskops­mötets synpunkter på överklagandenämnden för Svenska kyrkans beslut att fria Rune Imberg från anklagelser om...
Samtidens förändring  och kyrkans reformation

Samtidens förändring och kyrkans reformation

”Världen blir aldrig som förr!” ”Arbetslivet förändras snabbare än någonsin!” ”Kyrkan måste förändras!”  Alltings föränderlighet är ett ständigt återkommande tema, och vår tids förståsigpåare lägger mycket tankemöda på frågan. Vad gäller situationen i kyrkan...