Blodets röda tråd

Blodets röda tråd

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, så börjar den bibliska skapelseberättelsen.1 Men hela den bibliska berättelsen börjar egentligen tidigare. Den börjar före världens skapelse, i evigheten hos Gud. Kristus, Guds Offerlamm som utgjutit sitt blod på Golgata...

Jungfru Marie bebådelsedag. 2020

Inkarnationen I år firar vi Jungfru Marie Bebådelsedag på den söndag som skulle varit Midfastosöndagen, den fjärde av fastetidens söndagar och som handlar om Livets bröd – om brödundret och dess följder så som vi läser om det i Johannes 6:e kapitel. Att...

Vecka 5 i Kristi lidandes historia. 2020

Matteus 26:57-75 ”Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.” Det är Frälsaren som talar till sina lärjungar några timmar före vi möter honom i den...

Tredje söndagen i fastan. 2020

Jesu makt över djävulen 1. Djävulens makt och vår vanmakt.  På många olika sätt och i olika sammanhang beskriver Bibeln djävulens makt. Han är den änglamakt som kom människan att synda och fick därigenom insteg i hennes hjärta. För syndens skull kom lidandet,...

Vecka 4 i Kristi lidandes historia. 2020

30 silverpengar klirrar skönt … eller? Där är han. Jesus hade avslöjat honom som förrädare. De hade hört Judas steg nerför trappan när han slog igen dörren. Judas visar vägen för ett hop-plock av romerska soldater med hjälmar, plymer och harnesk, tempelvakter och...