Andra söndagen efter trefaldighet

Mark. 2:13–17 ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa.” Så säger de skriftlärda när de passerar förbi den korsfäste Jesus (Mark 15:30). De gör narr av Honom, som de så många gånger hade fått höra botade sjuka och besatta; ja, de har sett det med egna...

Första söndagen efter trefaldighet. 2023

Matt. 3:11-12 Johannes talar om dopet – sitt och det Jesus skulle instifta. Bägges var ett dop i vatten som gav syndernas förlåtelse. Men när Johannes säger om Jesus: ”Den som kommer efter mig är starkare än jag”, antyds att Jesu dop är och ger mer än Johannes dop. ...

Heliga trefaldighets dag. 2023

”Vår vän Lasarus sover. Men jag går för att väcka honom.” Detta var Jesu svar till sina lärjungar som nyss hade ifrågasatt lämpligheten i att återvända till Judeen då budet om Lasarus död hade nått dem, eftersom judarnas nyss hade försökt stena Jesus. Vi märker för...

Annandag Pingst. 2023

Textavsittet vi nu tar del av är ett lite överraskande men fullständigt sammandrag av Jesu tidigare undervisning i Joh 1-12 uttryckt i dessa 6 verser. Vi känner väl igen begreppen hos Johannes symbolrika ord som tro, ljus, mörker, liv, dom och evigt liv.  I sitt...

Pingstdagen. 2023

”Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor” (Jes 12:3) Så hade prästerna sjungit varje dag under en hel veckas tid medan man bar upp vatten från Siloamkällan för att gjuta över altaret i templet under högtiden. Under denna högtids sista dag reser sig Jesus...

Söndagen före pingst. 2023

1. Elia och Guds Ande I denna söndags gammaltestamentliga läsning möter vi Elia. Profeten är desperat. Han känner sig ensam och övergiven. Guds egendomsfolk har svikit, rivit ner Guds altaren och dödat profeterna. Till en tid har en liten rest trogna funnits kvar i...