Sexagesima – 2019

Skriven av:
Publicerad: 21 februari, 2019

I Guds Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn.

Aldrig har någon talat som han.

“Varför har ni inte den förbannade galiléern med er?” Männen i Sanhedrin med sina bönemantlar höjer ögonbrynen och ser storögt på tempelpolisen. ”Jaså, ni också. Vi kunde möjligtvis förstå, om ni var rädda för folket och Jesu lärjungar. Så ni är så imponerade av honom.”

Tempelpolisen hade väntat på lämpligt tillfälle med vapen och rep till handfängsel. “Det blir inte lätt att gripa honom. Han har anhängare och så har han sina lärjungar som livvakter. Och hur kommer de romerska soldaterna på Antoniaborgen med plymförsedda hjälmar, spjut och sköldar att reagera.”

De blir mer och mer gripna av vad Jesus säger och av hans kraft och auktoritet.

“Sök i Skriften”, säger fariséerna och chansar att Nikodemus inte ska söka i Skriften och att han inte vet att Jona, Hosea och Nahum var från Galiléen. De ljuger för att tysta Nikodemus.

Låt oss ta till oss uppmaningen att söka i Skriften, även om den kommer från fariséer. Guds Ord är inspirerat av den Helige Ande.

Hörde om en skolavslutning. Lärarna ville godkänna vad prästen skulle säga. Det får inte vara mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Förkunnelsen får inte vara närgående. Den får inte avslöja synden och den får inte vara koncentrerad på försoningen, korset och Jesu blod. Den får inte provocera med att tala om att vi måste bli omvända.

Det är inte bara skolpersonal som känner att de måste vara rädda om sina positioner. Översteprästerna och fariséerna kände att de måste skydda amhaaretz. Kejsaren, påven, prelater och prinsar trodde sig kunna skydda folket och landet för munken Luther genom kyrkomötet i Worms.

Utan kunskap slog en del fast att Jesus inte kunde vara Messias, för han kom ju inte från Betlehem utan från Galiléen.

Farisén hånar med ett kyligt skratt tempelpolisen. Så också idag när det gäller religion, då kan myndigheterna med makt och auktoritet hävda att de inte har fel och alla ska lyda. Ingen får gå emot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Efter att fariséerna försäkrat att ingen av dem trodde på Jesus och att de var lagens väktare, försvarar Nikodemus Jesus. Han undrar om de glömt vad lagen säger, om att döma Jesus ohörd.

Hör otrons män trassla in sig, för de vägrar tro på Jesus. Sådana är alla av naturen. Vi har skäl att be inte bara jag fattig syndig människa utan också jag självgode farisé hindrar min egen frälsning.

Churchills “Blod, svett och tårar”, Martin Luther Kings “I have a dream”, Kennedys installationstal, Jobs tal i Stanforduniversitet, Gates Ted-talk är kända, men inte gudomliga.

Jesu auktoritet, majestät och makt fick tempelpolisen att vägra lyda order. Det var något gudomligt med Jesus, som gjorde att de inte vågade röra honom.

Aldrig har någon talat som han. Det gäller sättet Jesus talade på och Jesu ord som är Ande och Liv. De talar om Ande och Liv och de är Ande och Liv. Några sa: “Han måste vara Profeten.” Andra sade: “Han är Messias”.

Han talade om det som är skrivet i Gamla Testamentet — om floder av levande vatten, om välsignelser han kommer med, om de löftena han uppfyller som visar att han är Messias. Genom Jesus får du allt Gud genom profeterna lovat. Jesus är källan med det friska vattnet.

Jesus är det trovärda Gudsvittnet. Hör honom! Han talar genom det som händer på korset, genom blodet.

I min ungdom cyklade jag nerför Storgatan i Örkelljunga och repade en Volkswagen med cykelpedalen. Ut for ägaren med knytnäve och spottade ut förbannelser. Jag kände panik och skakade. Hemma förklarade jag vad som hänt. Pappa sa: “Var inte ledsen. Jag ordnar allt.”

Jesus har ordnat allt på korset. DU ÄR FRI FRÅN ALLA DINA SYNDER — dagens, gårdagens och morgondagens.

Tempelpolisen trodde mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt de hört vacklade vid mötet med Jesus.

Jesus ropade över tempelområdet: “Om någon är törstig, kom till mig och drick!” “Törstig” är subjunktiv. Det är osäkert om någon törstar. Törstig blir du då Jesus ger nåd och frälsning.

“Kom” och “drick” är imperativ. Jesus uppmanar dig att tro, att vända dig till honom. Den som kommer och dricker gör det för han dras av Guds Ord och han kan inte få nog. Själen skriker efter nåden i Kristus och att få vara i Guds närhet. Därför vandrade stora skaror flera timmar under väckelsetider för att höra Guds Ord.

Nikodemus kunde argumenten mot att Jesus skulle vara Messias. Han bildade sig egen uppfattning. Denne lärjunge hade lärt sig, att Gud så älskar världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Lever du i Skrifterna blir du som Jesus. Då flyter strömmar av levande vatten ur ditt inre: Guds Ord, bekännelse i harmoni med tron, predikningar, sakrament, sånger, böner och du kan inte låta bli att tala om Jesus.

Än idag flyter strömmar av levande vatten ur andaktsböcker och fyller våra tankar och hjärtan. Varje morgon och kväll skulle vi låta Kristi Ord bo bland oss med undervisning i katekesen, bibelläsning, bön och sång. Vi skulle låta det fylla våra sinnen och meditera över det när vi är vakna och när vi sover och vi skulle också markera våra kristna högtider med gudstjänst.

Guds Ord är holistiskt. Det ger harmoni tröst och glädje. Det är som vatten. Vi kan inte vara utan det mer än 3-7 dagar. Vi dricker varje dag och för att vårt andliga liv inte ska dö behöver vi höra: Dina synder är förlåtna för Jesu skull.

Guds Ord ger harmoniska hem. Missbruk och hårda ord och svordomar försvinner. Blodshämnd och slaveri upphör. Istället har socialvård och sjukvård kommit och vi väntar vårt himmelska hemland som är bättre än Thailand. Amen.

Soli Deo Gloria

Mats H Giselsson