Andra söndagen efter Trettondedag jul. 2020

Skriven av:
Publicerad: 16 januari, 2020

Vittnesbörden om Jesus
Dagens text är ett litet kort stycke ur ett längre tal av Jesus. Det ansågs att Jesus hade brutit mot sabbatsbudet genom att bota på sabbaten och dessutom hade han sagt att Gud var hans Fader och därmed gjort sig själv lik Gud. Det fanns redan tankar på att döda Jesus men på grund av detta blev de ännu ivrigare att verkligen göra det. Jesus ger dem sedan svar på tal och då försöker han inte tona ner vad han sagt utan inskärper och förtydligar sin ställning till Fadern. Ni kan läsa hela talet i Johannesevangeliet 5:19-47.

Jesus säger att hans vittnesbörd inte är giltigt om han vittnar om sig själv, och det behöver han inte heller göra. Förutom alla profetior i Gamla testamentet finns det flera tydliga vittnesbörd som direkt handlar i Jesus i Nya testamentet. Exempelvis Elisabeth, Johannes döparens mor, bekände Jesus som Herre när hon träffade den gravida Maria (Luk 1:43). Simeon i templet vittnade om Jesus som Guds frälsning (Luk 2:30). Fadern vittnar om att Jesus är hans älskade Son (Mark 1:11). Johannes döparen vittnar också om att Jesus är Guds Son (Joh 1:34) och att han är Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29). Petrus avlägger lärjungarnas bekännelse och säger att Jesus är Messias, den levande Gudens Son (Matt 16:16). Till och med den romerska officeren, och de som var med honom vid korset på Golgata och såg honom dö sade: ”Denne var verkligen Guds Son” (Matt 27:54) och officeren prisade Gud och sade: ”Den mannen var verkligen rättfärdig” (Luk 23:47).

Likväl; det Jesus själv ofta lyfter fram som ett vittnesbörd om vem han är, det är vilka gärningar han utför. Han säger i dagens evangelietext:
”Själv har jag ett vittnesbörd som är förmer än Johannes vittnesbörd: de gärningar som Fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.”
Vad är det få för gärningar han gör? Han gör vatten till vin, botar, väcker döda till liv, går på vattnet, gör bröd­under, stillar stormen. Trettiofem under av Jesus är nedskrivna i Nya ­testamentet och det är rimligt att anta att de flesta under som Jesus gjorde inte är nedtecknade. När Johannes döparen satt i fängelse fick han höra om Jesu gärningar och skickade då bud för att fråga: ”Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?” (Matt 11:2) Jesus svarar:
”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig.” (Matt 11:4-6)
Med tanke på Jesu svar till Johannes döparen är det rimligt att anta att Johannes döparen var väl förtrogen med Gamla testamentets profetior om den kommande Messias då Jesus citerar profeten Jesaja. Vittnesbörden om Jesus är samstämmiga och säger att Jesus är Guds Son, Gud, den utlovade Messias, frälsaren. Och det är just honom som också den romerska officeren ser dö. Gud dör där på korset för dina och mina synder skull. Som Guds offerlamm bar han bort våra synder och sonade deras straff. Det var ytterst sett den gärning som Fadern hade givit sin Son att utföra. Martin Luther beskriver detta i psalm 345 i Svenska psalmboken:
”Till ende Sonen sade han:
Jag måste mig förbarma.
Far ner uti det syndaland
och lös de fångar arma
av deras synd och stora nöd,
fräls dem ifrån en evig död
och låt dem med dig leva.”
Jesu tålamod
Ibland kan man fundera på alla återgivna samtal med Jesu motståndare i Bibeln. Jesus verkar ha ett otroligt, ja, bokstavligt talat ett gudomligt, tålamod med sina fiender. Innan dagens evangelietext framgår det också att de redan tänker döda Jesus. Det är lätt att tänka att Jesus då borde tona ned sitt prat om sin förening med Fadern, men Jesus gör tvärt om och blir ännu tyd­ligare. Varför?
Jesus svarar själv på den frågan i dagens text: ”Jag säger detta för att ni skall bli frälsta.” (Joh 5:34).
Samma sak säger Jesus på flera ställen. Redan kapitlet efter säger han:
”Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.” (Joh 6:40)
… och i versen efter står det om hur förargade judarna var på honom.

Jesus har ett gudomligt tålamod med alla människor, så också med sina motståndare, eftersom han vill att alla ska bli frälsa. Nöden hos Jesus är mycket påtaglig. Han gråter över Jerusalem eftersom de inte tar emot honom som sin frälsare (Luk 19:41-42). Han förbarmade sig över folkskarorna när han gick från stad till stad och förkunnade evangelium och botade sjuka eftersom de var rivna och slagna som får utan herde (Matt 9:35-36). Till och med de som spikade fast honom på korset bad han för: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34)
Jesu tålamod med dig
Hur ser din relation till Jesus ut? Är du en sådan som Jesus haft stort tålamod med? Du kanske tillhör alla dem som ifrågasätter de höga anspråk som Jesus tar sig. Du kanske ifrågasätter vilket mandat Jesus har att säga till dig hur du ska leva ditt liv. Du kanske är en som anpassar sin bibeltrohet efter eget tycke eftersom du inte kan bekänna dig till en Gud med ’medeltida’ värderingar. Jesus har tålamod också med dig och kallar på dig och väntar på att du ska ödmjuka dig inför honom i tillbedjan och tro och låta honom vara din Herre och frälsare.

Det kan också vara så att du inte ifrågasätter vem Jesus är utan vem du själv är inför Gud. Du kanske vet med dig vad Guds heliga lag både kräver och förväntar sig av dig och plågas av det. Såväl dina tankar, hur du talar och det du gör kanske står i så skarp kontrast till Guds lag att du menar dig vara helt förlorad. Du kanske till och med upplever dig vara i en liknande situation som Sackeus, en sådan som människor (med rätta) pekar ut som en syndare. Jesus säger då till dig: ”Idag måste jag komma och stanna i ditt hus.”
Jesus är angelägen om att komma och stanna hos alla syndare. Din synd kommer att fortsätta att plåga dig och ställa till med besvär för både dig och de i din omgivning, därför vill Jesus stanna hos dig med sin förlåtelse, frid och rättfärdighet. Dag för dag får du, med Jesus vid din sida och för hans skull, vända dig till Herren i bön och förväntan om alla synders förlåtelse. Så kan du, trots alla dina synder, ha förlåtelse för alla dina synder, frid i samvetet och frid med Gud och äga Guds egen rättfärdighet. Jesus är nämligen det hela skriften vittnar om, syndares frälsare.
Gabriel Skilling