Artiklar

Korruptionen kring Franciskus

Korruptionen kring Franciskus

Med valet av Jorge Bergoglio skulle påvestolen få ett lyft igen.
Den påve som skulle tvätta bort den romerska kyrkans skamfilade i rykte har inte lyckats under sina snart tio år på tronen.

Helvetet

Helvetet

Finns verkligen helvetet? Varför skäms vi nästan för att prata om helvetet? Varför har Gud inrättat helvetet? Vad säger Bibeln? 

Varje församlings mission är mission

Varje församlings mission är mission

Utgångspunkten för en analys, om en församling fungerar missionerande, måste vara att bli klar över vad en församling är underbara och ansvarsfulla uppdrag från Gud.

Herrens bön 1614

Herrens bön 1614

Fadher wår som äst i himblom Helgadt warde titt nampn. Tillkomme titt Rijke Skee tin wilie såsom i himmelen Så ock på jordene Wårt dagligha brödh giff oss idagh. Och förlåt wåra skulder Såsom wij förlåte dem oss skyldighe äro. Och inleedh oss icke j frestelse. Uthan...

Mor lilla mor, vem behöver väl dig?

Mor lilla mor, vem behöver väl dig?

Hur kan den ideologi som kännetecknas av en feministisk grund så förneka och förringa den Guds gåva och uppgift som vi kvinnor biologiskt har givits i skapelsen.

Blanketten

Blanketten

En berättelse från Lübeck julen 1939

Traditionell kristen tro i ett fritt land

Traditionell kristen tro i ett fritt land

Artikeln utgör en lätt bearbetad översättning av ett föredrag som USA:s förre justitieminister Bill Barr höll den 11 oktober 2019 inför en samling med kristna jurister på Notre Dame-universitetet i Indiana i USA. Föredraget har rönt stor uppmärksamhet inom i stort sett alla traditionella kyrkosamfund i USA. Föredraget översätts här till Kyrka och Folks läsare i lätt bearbetad form.

En Kyrka genom sekler

En Kyrka genom sekler

Detta är en historia som blir aktuell, när Växjö stift nu firar 850-årsminnet av hur den dåvarande påven stadfäste stiftet omkring år 1170.