Artiklar

Kristna trådar i Tolkiens narrativa värld

Kristna trådar i Tolkiens narrativa värld

Ringarnas herre, dess handling och karaktärer, präglas och exemplifierar den kristna nåden och etiken. Berättelsen är till underhållning såväl som lärdom, både tröst och återhämtning

Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum

Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum

Under fredagen och lördagen den 6-7 oktober firade Kyrkliga Förbundet sitt 100-årsjubileum i Göteborg. På fredagen hölls firandet på Församlingsfakulteten. Lördagen inleddes med en högtidsgudstjänst i Vasakyrkan – vilket också är platsen för Kyrkliga Förbundets bildande för 100 år sedan, den 9 oktober 1923 – och sedan fortsatte firandet i L M Engströms Gymnasium.

”Ett fäste med oöverstigliga murar”

”Ett fäste med oöverstigliga murar”

I år högtidlighålles 100 års-minnet av Kyrkliga förbundets bildande. Avsikten med denna artikel är att försöka sätta in förbundets bildande i ett bredare sammanhang än vad som tidigare gjorts.