Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Artiklar

En upprörande finsk inrikesminister – lydnaden mot Gud och människor

En upprörande finsk inrikesminister – lydnaden mot Gud och människor

”Den kristna församlingen har i alla tider varit tvungen att leva i strid med tidens anda på ett eller annat sätt. Alla har vi säkert mött situationer, där vi varit tvungna att överväga ifall vi vågar handla mot den allmänna opinionen, normen, grupptrycket eller till och med mot lagen, ifall dessa står i strid med Guds ord.”

Barnen  – kyrkans framtid

Barnen – kyrkans framtid

Den stora tragedin är dock att de sanna medborgarna, de som genom dopet och tron är medborgare i Guds rike, minskar snabbt i antal och det på grund av att ungdomarna lämnar kyrkan och allt färre barn föds in i kyrkan.

Ämbetsfrågan måste hanteras – Rune Imberg fick rätt hos överklagandenämnden

Ämbetsfrågan måste hanteras – Rune Imberg fick rätt hos överklagandenämnden

Svenska kyrkans överklagandenämnd beslutade den 14 oktober att upphäva Domkapitlet i Göteborgs stifts beslut att obehörighetsförklara teologie doktorn och prästen Rune Imberg. Detta beslut innebär, förutom att Domkapitlet gjort en felaktig bedömning, att Imberg återfår sin rätt att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Imberg meddelades Överklagandenämndens beslut samma dag, och dagen efter då Kyrka och Folk träffade honom, var han både glad och lättad.

Agape = kärlek = eros

Agape = kärlek = eros

I dagens samhälle har ordet ’kärlek’ kommit att i så hög grad förknippas med eros/erotik.

Anfäktelse

Anfäktelse

Anfäktelse som andlig verklighet är något som riktas mot människan själv.

Bokstavstroende dårar, 8 perspektiv

Bokstavstroende dårar, 8 perspektiv

Är du bokstavstroende? Kanske har du fått den frågan när någon förstått att du tar kristendomen på allvar. Man vet inte riktigt hur man kan svara på en sådan fråga.