Artiklar

Pingsten

Pingsten

Utan pingsten skulle julens och påskens hemligheter vara okända för oss.

Prästernas rättigheter och skyldigheter

Prästernas rättigheter och skyldigheter

Hur präster lär, undervisar, uttalar sig och agerar i anledning av frågor som relaterar till så kallade HBTQ-frågor har kommit i särskilt blickfång för media och kyrkomötet.
Men var går gränsen för vad präster får lära, undervisa och agera i anledning av frågor som gäller sexuella minoriteter?

Uppståndelsen

Uppståndelsen

År 2004 kom boken ”Jesus – motspänstig medmänniska ut” skriven av docenten i kyrkovetenskap Dag Sandahl. Den rönte stor uppmärksamhet, inte minst för kapitlet om alla åsikter och bortförklaringar om Jesu uppståndelse. Boken går inte längre att köpa men finns publicerad i sin helhet på www.kyrkligdokumentation.nu. Kapitlet om uppståndelsen återges här i komprimerad form.

Offren och offret

Offren och offret

Jesu död beskrivs på lite olika sätt i Bibeln. Det står att han gav sitt liv för oss, att det är det yttersta beviset på Guds kärlek till oss människor, men det står också att Jesus frambär sig själv som ett fullkomligt offer.

Livet, tjänsten och framtiden

Livet, tjänsten och framtiden

Göran Simonsson prästvigdes i Svenska kyrkan för Göteborgs stift 1979. Han har tjänat olika församlingar på olika platser och varit med i Oasrörelsen sedan starten. I den här intervjun berättar Göran om sig själv, sin uppväxt, vandring och tjänst så här långt. Och han riktar också blicken framåt. Göran berättar om hur han ser på framtiden, och riktar blicken mot uppfyllelsen av hoppet vi har i Kristus.

Treenigheten i bekännelser

Treenigheten i bekännelser

Vad är bibelstödet för den kristna gudsläran? Vad innebär begreppet treenighet? Det finns många missuppfattningar. Det är till exempel inte ovanligt att man i skolans religionsundervisning påstår att det finns en treenighetsuppfattning i många religioner. Den kristna treenighetsläran är dock något unikt.

Grundläggande värden och mötet med samtiden

Grundläggande värden och mötet med samtiden

Per lyfter fram ”grundläggande värden” som är nedlagda i skapelsen. Vi kommer också in på hur dessa påverkar vårt möte med samtidens normkritik, och några konkreta saker vi som kristna kan göra för att möta samtidens idéer och människor.

Flera gudar

Flera gudar

Vad är bibelstödet för den kristna gudsläran? Vad innebär begreppet treenighet? Det finns många missuppfattningar. Det är till exempel inte ovanligt att man i skolans religionsundervisning påstår att det finns en treenighetsuppfattning i många religioner. Den kristna treenighetsläran är dock något unikt.

Askonsdagen

Askonsdagen

I många församlingar firas Askonsdagsmässan och man kan på FaceBook se selfies med kors i pannan. Det är glädjande att dagen och dess ämne och firande kommit tillbaka men kanske ska vi på nytt begrunda Jesu maning.

Människovärde, identitet och identitetspolitik

Människovärde, identitet och identitetspolitik

I många olika sammanhang idag används ord som “värdegrund” och “värderingar”. Hos politiker i olika falanger som vill markera sin position gentemot andra, till universitet och utbildningar och företag som vill locka arbetssökande.
Men vad ligger i sådana ord? Vad grundar de sig på? Det är ord som uttrycker någon sorts etik. Men vad grundar den etiken sig i, och håller den?

L. M. Engström om Kyrka och Folk

L. M. Engström om Kyrka och Folk

I nummer 3 1928 skrev prosten L. M. ­Engström följande uppmaningar till läsekretsen. Snart 100 år senare har de väl fortfarande något att säga oss?!