Artiklar

Var är alla männen?

Var är alla männen?

Kyrkan har under en längre tid varit mer anpassad för kvinnor än för män.

Lever drömmen  om evigt liv?

Lever drömmen om evigt liv?

”Det finns de som bedömer att vi på sikt kommer att bli 120, 150 år gamla. Med stor sannolikhet är den första personen som blir 200 år gammal redan i livet i dag.”

Den neutrala svenska skolan

Den neutrala svenska skolan

Att den svenska skolan skulle vara neutral i religionsfrågor är en osanning, som inte får stå oemotsagd.

Väckelsens nödvändighet

Väckelsens nödvändighet

”Liturgi utan väckelse är kanske det farligaste av alla kyrkoprogram.” Denna varning ger Bo Giertz i sitt herdabrev till Göteborgs stift 1949, en skrift som i sin helhet alltjämt är aktuell för vår svenska kyrklighet och som därför rekommenderas för läsning och...

Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Under förra året var teologen och pedagogen Henrik Andersson med familj utsända av ELM-BV, för att under en kortare period stödja den evangeliska missionsverksamheten i landet.
Anders Lundberg var intresserad av vilka insikter året i Peru hade gett och ringde upp Henrik Andersson för en intervju. Samtalet tog sin utgångspunkt i mission i allmänhet, men kom också att beröra dagsaktuella frågor såsom gudstjänstens utformning, reformationens betydelse och ekumeniken.

Reformationen firas på musikens område. Del 2.

Reformationen firas på musikens område. Del 2.

”Varje kristen vet att seden att sjunga andliga sånger är nyttig och behaglig inför Gud, för alla vet att inte bara profeterna och kungarna av Israel (vilka prisade Gud med vokal och instrumental musik, med sånger och stränginstrument), utan också de tidiga kristna, som sjöng i synnerhet psalmer, använder musik redan i de allra första skeendena i kyrkans historia.”

Reformationen firas på musikens område. Del 1

Reformationen firas på musikens område. Del 1

Den 13:e till 16:e september förra året inbjöd den musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet till en konferens med anledning av 500-årsfirandet av reformationen. Trots att arrangörerna inledningsvis endast hade planerat för en nordisk krets av forskare visade det sig snart att intresset var stort från hela världen.

Luther – den store äktenskapsteologen. Del 2

Luther – den store äktenskapsteologen. Del 2

Luther växte upp i medeltidens till stor del negativa syn på äktenskap och sexualitet, och han skolades även in som munk. Men han blev direkt en flitig bibelläsare och hans läsning av Bibeln, inte minst Gamla testamentet, kom att förändra Västkyrkan för alltid: Först de protestantiska kyrkorna, på sikt även den romersk-katolska.

Att leva tillsammans  i kärlek och endräkt. Del 1

Att leva tillsammans i kärlek och endräkt. Del 1

Finns det behov av en ny bibelbaserad skrift om relationer och sexualitet i vår moderna, frigjorda tid? För den som följt den formliga lavinen från Metoo-kampanjen är svaret ett uppenbart ja. Sexualetiken i Sverige på 2000-talet har helt uppenbart hamnat snett. Vi behöver därför söka oss tillbaka till källor som visar på en annan, hållbar syn på relationen mellan man och kvinna.

Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Vår tro formar vår liturgi och vår liturgi formar vår tro. De andliga skatter som finns i den evangelisk-lutherska bekännelsen har både förmedlats och bevarats genom såväl det predikade ordet som liturgin. Det är en reformerad bekännelse, en bekännelse som sträcker sig tillbaka till kyrkofäderna och urkyrkan, och som också gestaltas i traditionella lutherska kyrkor. Det är därför glädjande att ett antal undersökningar visar att den annars så föränderliga nutidsmänniskan söker efter just traditionella kyrkor. Vi kan därför med stor frimodighet gå baklänges in i framtiden och möta nutidsmänniskan med de eviga sanningarna genom en historiskt förankrad liturgi.

Feminismen missar målet

Feminismen missar målet

Eftersom jag är kristen och bekänner mig till evangeliet tvingas jag, hur svårt det än kan vara på grund av mina egna fördomar, tillkortakommanden, okunskap eller ovilja, att se människor jag möter som likvärdiga skapelser eftersom vi alla är Guds avbild.

Finlands sak är vår och vice versa

Finlands sak är vår och vice versa

Jag stiftade tidigt i livet bekantskap med vårt östra grannland genom den åländske prosten Brage Liewendahl. Denne förekom i mitt föräldrahem och hörde till min fars nära vänner. Under kriget hade min far engagerat sig för Finlands sak som så många andra gjorde....

Stormar

Stormar

De etablerade medierna har det jobbigt just nu. Allt började med att en liberal hollywoodskådespelare pekades ut. Ett avslöjande leder till ett annat och snart vågar allt fler berätta om konsekvenserna av att många moderna män med makt, valt att vara drifternas slavar...