Artiklar

Kyrkliga Förbundet– och Artur Engberg

Kyrkliga Förbundet– och Artur Engberg

Kyrkliga förbundets svar i KoF nr 2, feb 1924 på Artur Engbergs artikel ”Präster på krigsstigen” (finns här på webbplatsen). (Artikeln något förkortad)

Präster på krigsstigen 

Präster på krigsstigen 

Med anledning av Kyrkliga Förbundets 100-årsjubileum återpublicerar vi här Artur Engbergs artikel i tidningen Arbetet och på hemsidan finns även Kyrkliga Förbundets svar på Engbergs artikel.

Gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor

Gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor

Herren är god och han ger oss många goda gåvor, dag och natt, år efter år. Med början i en av sommarpsalmerna ska vi särskilt se på en sådan gåva: det objektiva. Ur lite olika aspekter, i skapelsen och Ordet, ska vi se att det att något är vad det är, är en gåva från Gud, och att det kan bli till glädje för oss.

Sommaren som symbol

Sommaren som symbol

Det som händer i naturen med årstidernas växlingar, med sådd och skörd och allt annat som sker under en årscykel pekar alltså bortom sig självt mot en andlig verklighet.

Två korta tankar utifrån Diedrich Bonhoeffer

Två korta tankar utifrån Diedrich Bonhoeffer

Den tyske teologen Diedrich Bonhoeffer kanske inte är känd för alla som läser Kyrka och Folk, men jag vill rekommendera för den intresserade att läsa in sig på hans intressanta liv.

Vem är Gud?

Vem är Gud?

Ofta stannar det inte vid att människor har felaktiga föreställningar, utan de tror dessutom att deras bild av Gud kan vara sann samtidigt som en annan persons motstridiga bild också är sann. Så kan man få höra uttryck som: ”Det du tror på är nog sant för dig.” Eller så finns det grader i ”sannhet”: ”Vad är det som säger att din beskrivning av gud är mer sann än min?” Låt oss se på några tankemässiga utvecklingslinjer som har fört oss fram till var vi är idag och vad vi faktiskt kan veta om Gud.

Katekesen och själavården

Katekesen och själavården

Begreppet själavård (från tyska Seelsorge) är en specifik form av vård: omsorg om själen. Både meningen med livet, upplevelserna i livet (fysiska, psykologiska och andliga), utmaningar för tron och tanken på evigheten finns med i bilden. Relationer till andra människor och till samtida kultur ingår också i denna tematiska cirkel. Denna artikel om begreppet själavård handlar om sorg vilket är ett sinnestillstånd som själasörjare ofta möter.

Pingsten

Pingsten

Utan pingsten skulle julens och påskens hemligheter vara okända för oss.

Prästernas rättigheter och skyldigheter

Prästernas rättigheter och skyldigheter

Hur präster lär, undervisar, uttalar sig och agerar i anledning av frågor som relaterar till så kallade HBTQ-frågor har kommit i särskilt blickfång för media och kyrkomötet.
Men var går gränsen för vad präster får lära, undervisa och agera i anledning av frågor som gäller sexuella minoriteter?

Uppståndelsen

Uppståndelsen

År 2004 kom boken ”Jesus – motspänstig medmänniska ut” skriven av docenten i kyrkovetenskap Dag Sandahl. Den rönte stor uppmärksamhet, inte minst för kapitlet om alla åsikter och bortförklaringar om Jesu uppståndelse. Boken går inte längre att köpa men finns publicerad i sin helhet på www.kyrkligdokumentation.nu. Kapitlet om uppståndelsen återges här i komprimerad form.