Artiklar

SVÄLT!

SVÄLT!

Det råder en renässans för den enkla och rustika maten. På topprestaurangerna har den traditionella svenska husmanskosten intagit finmatsalarna.

Den grå vardagens välsignelse

Den grå vardagens välsignelse

”En vanlig dag när inget särskilt händer kan ge mig det som jag behöver mest” - Sv.ps. 352 Sommar, värme, bad och ledighet är något som de flesta längtar efter och ser fram emot när livet under terminerna rullar på med skola och jobb. Tid att vila, tid att göra det...

Är det  förnuftigt  att tro på Gud?

Är det förnuftigt att tro på Gud?

Många kristendomskritiker avfärdar all gudstro som irrationell och oförnuftig. Vår tids kanske mest kända ateist, Richard Dawkins, hävdar att religiös tro är övertygelser ”trots, kanske till och med på grund av, brist på bevis” (”Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence”).

Valet på söndag

Valet på söndag

Det kommande valet sägs vara ett ödesval. Trots att valrörelsen inte varit lika lång som vid många tidigare val har de politiska ställningstagandena hos gemene man varit tydligare och i vissa fall kunnat orsaka konflikt på arbetsplatser, i familjer och bland vänner.

En gedigen katekesförklaring

En gedigen katekesförklaring

Förhoppningsvis kan Såkorns klara och handfasta undervisning utgöra ett värn mot oklarhet på trons område i våra dagar.

Lever drömmen  om evigt liv?

Lever drömmen om evigt liv?

”Det finns de som bedömer att vi på sikt kommer att bli 120, 150 år gamla. Med stor sannolikhet är den första personen som blir 200 år gammal redan i livet i dag.”