Artiklar

Kroppens uppståndelse  i påsktid

Kroppens uppståndelse i påsktid

Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro.

Dödens ängel

Dödens ängel

Dikt av Johan Olof Wallin
Text från kolerans tid, Stockholm 1834.
Till eftertänksam läsning i coronans tid 2020.
Varsamt reviderad och kommenterad av Fredrik Sidenvall.

Ord i Bibeln: Påsk

Ord i Bibeln: Påsk

Det var påsk – passering – för Herren, och alla förstfödda i Israel skonades. De satt trygga inne i husen och åt påskalammet som hade gett sitt liv för dem.

Kyrkan i coronatider

Kyrkan i coronatider

Ansvaret som Gud lagt på oss genom våra kallelser gör att familj, släkt, vänner, grannar, arbete och församling inte heller nu får försummas. Här har vi att lära från hur kyrkan agerat tidigare.

Blodets röda tråd

Blodets röda tråd

”Blodet” är ett tema som löper som en röd tråd genom hela Gamla och Nya testamentet. Vi ska nu skissa den tråden i stora drag genom att göra några nedslag i några av Bibelns böcker.

Ett liv i tjänst  för Kristus

Ett liv i tjänst för Kristus

Efter 27 år som kyrkoherde i Örby-Skene församling avtackades Göran Landgren, vilket vi skriver om på sida 3, och här funderar han över tiden som gått och framtiden som kommer.
Intervju av Gabriel Skilling.

Satan är ingen myt!

Satan är ingen myt!

Bibeln lär oss att Satan och hans andehärar är verkliga och farliga.

De gammalkyrkliga trosbekännelserna

De gammalkyrkliga trosbekännelserna

De så kallade gammalkyrkliga trosbekännelserna som ingår i Svenska kyrkan bekännelseskrifter och i alla andra lutherska kyrkor är tre till antalet.

God fortsättning?

God fortsättning?

Trots den goda tanken bakom ”god fortsättning” kan det för en mycket tyngd person ses som ett hån.