Artiklar

Från arkivet: ”Det sociala evangeliet”

Från arkivet: ”Det sociala evangeliet”

Teologie doktor Arvid Norberg varnar 1969 för det sociala evangeliet som då fått ett allt större inflytande i kyrkan. Det han skriver är tänkvärt också nu, femtio år senare.

Kvinnan och ämbetet  i Nya testamentet

Kvinnan och ämbetet i Nya testamentet

En återgivning av ett föredrag om kvinnor som präster, av Bertil Gärtner. Han var stark motståndare till beslutet 1958 som öppnade för kvinnliga präster.

Trosbekännelsen  – som en enda lång bön

Trosbekännelsen – som en enda lång bön

En trosbekännelse säger med några få ord vad vi tror på. Varför uttalas den apostoliska trosbekännelsen varje söndag förmiddag? Hur kan vi använda den i vårt eget liv?

Klimatångest!

Klimatångest!

Vad ska vi säga om rapporter som berättar att vi redan i augusti kommer att ha förbrukat de resurser som jorden producerar under ett år, att det varje dag dör ut någon djurart, att haven sakta men säkert fylls med plastpartiklar …

Fastan

Fastan

Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden ska för Juda hus bli till fröjd och glädje, till glada högtider. Och ni ska älska sanning och frid. Sak 8:18