Artiklar

Jesus och Maria vid graven

Jesus och Maria vid graven

”Jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.”

Lev livet!

Lev livet!

Så kom ihåg att du som fått livet av livets Gud är kallad och ämnat att leva!

Vinden på din kind

Vinden på din kind

Elia fick en dramatisk lektion om Guds närvaro, makt och möjligheter.

Det okända brevet

Det okända brevet

Plötsligt låg det på golvet i mitt arbetsrum – ett originalbrev från Karl XI.

Utvecklingsläran

Utvecklingsläran

En naturvetenskaplig teori kanske kan beskrivas som ett abstrakt modellbygge för tanken i vilken konkreta exempel i den yttre verkligheten sedan kan infogas på ett elegant och passande sätt.

Guds ledning

Guds ledning

Det viktigaste av allt är att tillägna sig ett bibliskt perspektiv på sitt liv och att följa bibliskt grundade värderingar.

Recension: Lova Herren 2020

Recension: Lova Herren 2020

Även om Lova Herren, utgiven av BV-förlag 2020, inte gör anspråk på att vara en psalmbok är den fullt jämförbar med en psalmbok.