Artiklar

Guds förlåtelse är total

Guds förlåtelse är total

Det finns flera aspekter som är viktiga att lyfta fram när man skall bena upp det centralt bibliska begreppet förlåtelse. Att få förlåtelse och att ge förlåtelse men också vad det innebär att förlåta sig själv.  Det är detta som denna artikel syftar till....

Covid-vaccin engagerar

Covid-vaccin engagerar

Artikelförfattaren till ”Att vaccineras eller inte” i Kyrka och Folk nr 2/2022 svarar på insändare ”Om vaccin och sund skepsis” av Jakob Birgersson i Kyrka och Folk nr 3/2022.

Om vaccin och sund skepsis

Om vaccin och sund skepsis

Finns det anledning att vara skeptisk till den pågående vaccinationskampanjen? Korrupta läkemedelsbolag och en tvivelaktig historia skulle tala för det.

Att vaccineras eller inte

Att vaccineras eller inte

Frågan om hur kyrkorna skall förhålla sig till pandemin, samt vad är ett rimligt förhållningssätt till vaccin, behandlas av Per Arvidsson, leg läkare, medicine doktor, forskare vid Oxfords universitet.

Över Tibern och tillbaka

Över Tibern och tillbaka

Mikael Karlendal berättar personligt om sin väg till romerska katolska kyrkan, och sedan om sin väg därifrån.

Missionsstiftet – en luthersk kyrka i Finland

Missionsstiftet – en luthersk kyrka i Finland

De nordiska länderna har sedan gammalt mycket gemensamt. Det finns stora likheter mellan våra samhällen och de historiska beröringspunkterna är många. Detta gäller de nordiska folkens kultur överlag, men också om vi ser på det specifikt kyrkliga. Tidigt kom Nordens...

Jultankar om livets helighet och hur svensk polis kränks

Jultankar om livets helighet och hur svensk polis kränks

Kyrkornas julkrets sträcker sig egentligen ända fram till Kyndelsmässodagen, den internationellt firade 1 februari. Kristi födelses högtid påminner oss alla i Sverige och i vår kristet präglade västerländska civilisation om betydelsen av att bejaka livet och livets...

Ett värdigt avsked

Ett värdigt avsked

Under en liten tid vikarierade jag på Fonus i Skaraborg. Jag fick vara på flera av kontoren, bl.a. i Lidköping, Mariestad, Falköping och Skara. Att få jobba på en begravningsbyrå är mycket fint. Det är också speciellt. Man kan på ett sätt säga att en...

Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans israeldebacle

Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans israeldebacle

Prästen Anna Karin Hammar och hennes edsvurna hade anledning att stråla av glädje. De hade fått den demokratiska världens mest politiserade trossamfund – Svenska kyrkan – dit de ville: till ett ställningstagande som kan tolkas som en direkt eller indirekt...

Den falska Jesusbilden: Selma Lagerlöf och Antikrists mirakler

Den falska Jesusbilden: Selma Lagerlöf och Antikrists mirakler

Antikrist kommer till världen i syfte att göra den så paradisiskt skön att människorna glömmer himlen och den egna själen. Så kan man i en enda mening sammanfatta Antikrists mirakler (1897), Selma Lagerlöfs kanske minst lästa och mest missförstådda roman. Flera...

Verklighet kontra paradigm

Verklighet kontra paradigm

Det förekommer hel en del kommentarer just nu kring det faktum att Kyle Rittenhouse blev friad. Det är dock ett intet mot hur svensk media frossat i ämnet om han blivit fälld. När något inte stämmer med det övergripande paradigmet blir det en fotnot i rapporteringen...

Lärdom från 1600-talet

Lärdom från 1600-talet

”… skulle vi med söta ord svatsa oss ifrån de medel, vilka Gud oss givit …” ”När nu den rättfärdige Gud velat välsigna de svenska vapnen, skulle vi med söta ord svatsa oss ifrån de medel, vilka Gud oss givit haver att försäkra våra land och gränser, då skulle vår...

Tiden är inne

Tiden är inne

I början av sin tid som redaktör för Kyrka & Folk skrev Fredrik Sidenvall en ledare som bar rubriken ”Kyrka och Folk vet att tiden är inne”. Det var i januari 2004. Nu, efter nitton år som redaktör, är tiden inne för Fredrik att avsluta sitt redaktörskap och gå vidare till andra uppgifter. Tiden var inne då i januari 2004, men tiden är också inne nu i december 2021. Låt oss stanna till inför ledaren från januari 2004 en liten stund.