Artiklar

En gedigen katekesförklaring

En gedigen katekesförklaring

Förhoppningsvis kan Såkorns klara och handfasta undervisning utgöra ett värn mot oklarhet på trons område i våra dagar.

Barnen gör som vi gör

Barnen gör som vi gör

Pappors engagemang har stor betydelse för överföringen av tro till barnen.

Var är alla männen?

Var är alla männen?

Kyrkan har under en längre tid varit mer anpassad för kvinnor än för män.

Lever drömmen  om evigt liv?

Lever drömmen om evigt liv?

”Det finns de som bedömer att vi på sikt kommer att bli 120, 150 år gamla. Med stor sannolikhet är den första personen som blir 200 år gammal redan i livet i dag.”

Den neutrala svenska skolan

Den neutrala svenska skolan

Att den svenska skolan skulle vara neutral i religionsfrågor är en osanning, som inte får stå oemotsagd.

Väckelsens nödvändighet

Väckelsens nödvändighet

”Liturgi utan väckelse är kanske det farligaste av alla kyrkoprogram.” Denna varning ger Bo Giertz i sitt herdabrev till Göteborgs stift 1949, en skrift som i sin helhet alltjämt är aktuell för vår svenska kyrklighet och som därför rekommenderas för läsning och...

Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Under förra året var teologen och pedagogen Henrik Andersson med familj utsända av ELM-BV, för att under en kortare period stödja den evangeliska missionsverksamheten i landet.
Anders Lundberg var intresserad av vilka insikter året i Peru hade gett och ringde upp Henrik Andersson för en intervju. Samtalet tog sin utgångspunkt i mission i allmänhet, men kom också att beröra dagsaktuella frågor såsom gudstjänstens utformning, reformationens betydelse och ekumeniken.

Reformationen firas på musikens område. Del 2.

Reformationen firas på musikens område. Del 2.

”Varje kristen vet att seden att sjunga andliga sånger är nyttig och behaglig inför Gud, för alla vet att inte bara profeterna och kungarna av Israel (vilka prisade Gud med vokal och instrumental musik, med sånger och stränginstrument), utan också de tidiga kristna, som sjöng i synnerhet psalmer, använder musik redan i de allra första skeendena i kyrkans historia.”

Reformationen firas på musikens område. Del 1

Reformationen firas på musikens område. Del 1

Den 13:e till 16:e september förra året inbjöd den musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet till en konferens med anledning av 500-årsfirandet av reformationen. Trots att arrangörerna inledningsvis endast hade planerat för en nordisk krets av forskare visade det sig snart att intresset var stort från hela världen.