Betraktelser

Tacksägelsesdagen

Väcks inte lovprisning och tacksägelse när du tänker på allt som Jesus har gjort för dig?

Den Helige Mikaels dag. 2020

Så ska förbindelsen mellan himmel och jord hållas levande hos oss, ända tills vi en gång får se.

Apostladagen. 2020

Gud sänder tjänare åt sitt Ord, för det är genom Ordet, som Anden samlar människor till Jesus och skapar tron på honom.

Midsommardagen. 2020

Jorden är Herrens, och allt vad därpå är. Och Herren är Jesus, den store Herden för fåren.

Kristi två naturer 1

Kristi två naturer

De två naturerna är inte förenade som två ihopsvetsade metallstycken. Det skulle innebära att det inte fanns någon aktiv överföring mellan de två styckena då de två styckena blivit ett. Istället är det som det glödgade järnet då elden helt genomtränger och blir ett med järnet utan att järnet för den skulle bli eld eller elden järn.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.