Betraktelser

Trettondag Jul. 2020

Och hos var och en som kommer till tro får Jesus ett nytt hem i den människans hjärta.

Söndagen efter nyår. 2019

Det viktiga är alltså inte hur väl vi lyckas i den ena eller andra situationen, utan hos vem vi söker hjälp i motgången.

Nyårsdagen – 2019

I Kristi Kyrka firar vi att Jesus blev omskuren och fick sitt namn, Jesus.

Söndagen efter Jul – 2019

Nu är det inte längre den som verkar mest lyckad och from som är den störste. Nej, nu förstår vi att den störste är den som kämpar med frestelser och oro, den som är helt beroende av Jesus och hans nåd och hjälp.

Andra söndagen i Advent – 2019

I Nya testamentet talas det om Jesu återkomst över trehundra gånger. Det är således en säker sak och Jesus själv undervisade ofta om det.

Domsöndagen – 2019

”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

Söndagen före Domsöndagen – 2019

Tron är av många slag. Tron på Jesus kan vara en tro på en av Guds inkarnationer bland många andra under tidernas lopp. Det kan vara en tro på en undergörare som verkar på ett övernaturligt sätt. Det kan vara en tro på en etiskt och moraliskt högtstående människa. Det kan vara en tro på en som hjälper i alla livets svåra situationer, en som man kan vända sig till i bön. Det kan vara en tro på en som är garantin för att synderna är sonade och att vi nu genom honom har förlåtelse för våra synder och evigt liv.

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet – 2019

Vi går mot slutet på kyrkoåret. Vi har redan passerat allhelgona och texterna manar till allvar inför domen och evigheten. I dagens texter får vi höra om hur vi skall ta ansvar för vår värld och visa kärlek mot våra medmänniskor. Evangeliet om den rike tullmannen Sackaios som mötte Jesus och blev helt förvandlad har mycket att lära oss. Nu är Jesus är på väg till Jerusalem den sista gången. Påskveckan närmar sig och Jesus vet vad som väntar honom, men först måste han få tala med tullmannen Sackaios.

Söndagen efter alla helgons dag – 2019

Jesus talar om salt, och salt nämns i Bibeln först i Första Mosebok:
”De församlade sig alla och tågade till Siddimsdalen, där Salthavet nu är.”
Salthavet är Döda havet, och där utkämpades ett krig. Det står i kapitlet före, att på långt håll såg området ut som Herrens lustgård. Men på närmare håll var det en otäck plats, full av asfaltgropar. Där låg Sodom och Gomorra, syndens nästen. Det var så långt ner man kunde komma, både på jordytan och i andligt avseende.

Alla helgons dag – 2019

”Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp.” (Matt 4:12). Likt en lastbil som susar fram med strålkastarna påslagna på en kolsvart landsväg och solens plötsliga frambrytande över den svarta...

Nittonde söndagen efter trefaldighet – 2019

Trons kraft är söndagens tema. Det som ger tron kraft är inte tron i sig utan Honom som tron omfattar: Jesus. Därför är det kraft också i den svaga tron. Därmed inte sagt att den svaga tron inte behöver stärkas. Det är lättare att släcka ett ljus än en brasa. Så är det också lättare att släcka den svaga tron än den tro Guds Ande fått stärka. Därför är det viktigt att apostlarnas bön till Jesus också är varje troendes bön: Ge oss mer tro (Luk 17:5). Det är också viktigt att denna bön – förutom att den kommer från hjärtat – förenas med troget bruk av Ordet och nattvarden. Då svarar Gud för att tron stärks och den troende får kraft att kämpa och segra i den kamp han är kallad till. Om den levande tron har söndagens psaltarpsalm (73:23-26) mycket att lära oss.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.