Betraktelser

Andra söndagen efter trettondedagen 2022

Detta handlar om vatten i en brunn, vid Sykar i Samarien. Landskapet Samarien hade dåligt rykte bland judarna. När man inte gillade Jesus, så kallade man honom samarit, det betydde religiös galning. Den historiska bakgrunden finns i Andra Kungaboken, där det står att...

Första söndagen efter Trettondedagen. 2022

Jesu dop och vårt dop Det kan verka förvånande att Jesus lät döpa sig. Han som kom från Gud för att rädda oss människor behövde väl inte döpas. Men ändå var det precis det som hände. Jesus kom till Johannes Döparen, där han stod vid floden Jordans strand och...

Trettondedag Jul 2022

Om jag säger Tre kronor vad tänker du på då? Ja, många av oss tänker väl på vårt ishockeylag. Dom har ju tre kronor på sina tröjor. Ibland går det bra, ibland mindre bra. Men namnet har dom faktiskt fått från dom tre vise männen. Dom kallas ju också heliga tre...

Söndagen efter nyår 2022

Ordet blev kött och bodde bland oss. (Joh 1:14) Det grekiska ord som översätts med ”bodde bland oss” har en mycket tydlig grundbetydelse, nämligen att tälta eller resa sitt tält ibland oss. I evangeliet för Söndagen efter Nyår, andra årgången, Markus 11:15-19, får vi...

Nyårsdagen 2022

Luk 13:6-9 I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. För några veckor sedan började vi ett nytt kyrkoår. För en dryg vecka sedan firade vi Jesu födelse. Men julen är inte slut för det. Julen varar i 12 dagar. Idag har vi kommit till åttonde dag jul. Idag...

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag 2021

Den helige Stefanus dag har ett helt annorlunda budskap än Julbudskapet. Vi hör om martyrerna, som vittnat om Kristus ända in i döden. När kyrkoåret började växa fram ville man på 300-talet ge Stefanus en äroplats i kyrkoåret. Dagen efter att vi firat Frälsarens...

Juldagen. 2021

DEN HELIGA NATTEN Luk. 2:1-20 Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias Herren. (Luk 2:10-11) Vilken jul för Josef och Maria och för Jesus! Vi tänker...

Fjärde söndagen i Advent. 2021

Fjärde söndagen i advent har temat ”Herrens moder” och är en av flera söndagar då Maria står i fokus. Hon har en framträdande plats också på Kyndelsmässodagen – även kallad Jungfru Marie Kyrkogångsdag – och på Jungfru Marie bebådelsedag. Med tanke på en del...

Tredje söndagen i Advent. 2021

Genom hela gamla testamentet talar profeterna till Guds folk och genom dem kallar Gud folket till omvändelse och bättring. Efter en lång period då folket varit utan profeter kom Johannes som den sista profeten i det gamla förbundet. Han predikade också...

Andra söndagen i Advent. 2021

Låt ditt rike komma! Andra söndagen i Advent handlar om Herrens andra advent, hans andra ankomst, hans återkomst. Allra tydligast är detta i dagens gamla evangelieläsning (I årgången) om fikonträdets tecken. Man märker också det nära sambandet mellan adventstiden och...

Första söndagen i Advent. 2021

Kristus Konungen ”Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira” (Upp 12:2).Så lyder julevangeliet i Uppenbarelseboken. Sonen som blir oss given (Jes 9:6) är en konung som regerar över alla folk (Ps 2), konungarnas Konung och herrarnas Herre...

Domsöndagen. 2021

Kristi återkomst Denna söndag, domsöndagen, talar om det ljuvliga och underbara då vår Herre och frälsare äntligen kommer tillbaka. Det är verkligen något att vänta och längta efter, för de som känner Herren Jesus. För de som inte känner honom blir det däremot en...

Söndagen före Domsöndagen. 2021

Att vara resklar Luk 12:1-9 Två viktiga datum Tänk dig att du ska ut och resa åtta dagar till Israel tillsammans med tre vänner. Datum är bestämt till en dag i slutet av april. Du har det inskrivet i din kalender. Du har förberett dig för detta i månader. Det är...

Söndagen efter Alla Helgons dag. 2021

Frukta, älska och hoppas på Honom som vill dig väl! Som människor kan vi möta många motgångar och svårigheter. Livet kan verkligen vara tungt, svårt och smärtsamt. Förutom de svårigheter som själva livet i sig innebär kommer också smärtan som springer ur...

Alla Helgons dag. 2021

Upp 7:9-17 Jag, Johannes, såg och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. Så börjar dagens epistel. Vad Johannes såg och vi genom honom får se, är vad denna betraktelse handlar om. Den himmelska helgonskaran 1)...

Senaste artiklar

Treenigheten i bekännelser 2

Treenigheten i bekännelser

Vad är bibelstödet för den kristna gudsläran? Vad innebär begreppet treenighet? Det finns många missuppfattningar. Det är till exempel inte ovanligt att man i skolans religionsundervisning påstår att det finns en treenighetsuppfattning i många religioner. Den kristna treenighetsläran är dock något unikt.