Betraktelser

Midsommardagen. 2020

Jorden är Herrens, och allt vad därpå är. Och Herren är Jesus, den store Herden för fåren.

Pingstdagen 2020

Där Jesus Kristus står i centrum, där kan törsten stillas.

Bönsöndagen. 2020

Vi kan alla känna av den. Vår bön känns ibland som om den faller platt till marken.

Påskdagen. 2020

Påskdagen började i sorg och förtvivlan för Jesu lärjungar, övergick i undran och förvirring, och slutade i glädje och jubel.

Palmsöndagen. 2020

Vägen till korset.
Gud kallar alla sina barn på nytt att fira påsk, att Gud i Kristus har försonat världen med sig själv (2 Kor 5:19).

Femte söndagen i fastan. 2020

Försonaren.
Ofattbart för vårt förnuft och mänskliga tanke, men Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.