Betraktelser

Kristi förklarings dag. 2021

Det är en överväldigande upplevelse de tre lärjungarna får vara med om där på förklaringsberget, laddad med himmelsk närvaro. Där klarnar det vem Jesus är.

Apostladagen. 2021

Då blir frågan: Hur ska jag veta att den helige Ande är med mig och att han är verksam i mitt liv?

Midsommardagen. 2021

Skapelsen är numera ämnet för midsommardagen. Det är ett mycket stort ämne. Allt som någonsin sägs handlar nämligen om skapelsen, och därför börjar Bibeln också med dessa ord:
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”

Femte söndagen i Påsktiden. 2021

Guds vilja är att alla människor ska komma till kunskap om sanningen, till tro på honom och den som han i sin kärlek har sänt till att rädda människan.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.