Betraktelser

Sexagesima 2022

I vårt evangelium förs vi in i en händelse som sker på Lövhyddohögtiden i Jerusalem. Man bodde i hyddor, ofta på taken av husen, som tillverkats av lövruskor. Man gick i procession med lövruskor i handen från Siloadammen till altaret i Jerusalems tempel. Än idag firas...

Septuagesima 2022

Luk. 17:7-10 När människor idag talar och tänker om Gud så finns det väl en grundtanke att Gud ska ställa upp för vår sak. Någon uttryckte det så att ”det är Guds jobb att förlåta”. Men är det verkligen så? Kan vi förränta oss att Gud hela tiden ska ställa upp för...

Kyndelsmässodagen 2022

Det finns hopp inför döden! Kyndelsmässodagens evangelium där de gamla i templet känner igen det lilla barnet Jesus som den utlovade Frälsaren, Guds Messias, är en bibeltext som rymmer så mycket tröst. Två gamla människor lär oss vad trygghet är och hur tron på Gud...

Betraktelse 4 sönd. e. Trett. 2022

Denna söndags evangelium handlar om hur Jesus botade en man, som varit sjuk i trettioåtta år. Bland de fem pelargångarna vid det hälsobringande vattnet i dammen Betesda i Jerusalem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det är beskrivning av världens människor....

3 söndagen efter trettondedagen 2022

Dagens tema – Jesus skapar tro – är också betraktelsens tema. Till grund ligger första årgångens epistel (Rom 1:16,17). Jesus skapar tro 1) … genom evangelium. Evangelium betyder glädjebud och är vad det betyder. Det är glädjebudet om Jesus Kristus – Guds evige Son,...

Andra söndagen efter trettondedagen 2022

Detta handlar om vatten i en brunn, vid Sykar i Samarien. Landskapet Samarien hade dåligt rykte bland judarna. När man inte gillade Jesus, så kallade man honom samarit, det betydde religiös galning. Den historiska bakgrunden finns i Andra Kungaboken, där det står att...

Första söndagen efter Trettondedagen. 2022

Jesu dop och vårt dop Det kan verka förvånande att Jesus lät döpa sig. Han som kom från Gud för att rädda oss människor behövde väl inte döpas. Men ändå var det precis det som hände. Jesus kom till Johannes Döparen, där han stod vid floden Jordans strand och...

Trettondedag Jul 2022

Om jag säger Tre kronor vad tänker du på då? Ja, många av oss tänker väl på vårt ishockeylag. Dom har ju tre kronor på sina tröjor. Ibland går det bra, ibland mindre bra. Men namnet har dom faktiskt fått från dom tre vise männen. Dom kallas ju också heliga tre...

Söndagen efter nyår 2022

Ordet blev kött och bodde bland oss. (Joh 1:14) Det grekiska ord som översätts med ”bodde bland oss” har en mycket tydlig grundbetydelse, nämligen att tälta eller resa sitt tält ibland oss. I evangeliet för Söndagen efter Nyår, andra årgången, Markus 11:15-19, får vi...

Nyårsdagen 2022

Luk 13:6-9 I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. För några veckor sedan började vi ett nytt kyrkoår. För en dryg vecka sedan firade vi Jesu födelse. Men julen är inte slut för det. Julen varar i 12 dagar. Idag har vi kommit till åttonde dag jul. Idag...

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag 2021

Den helige Stefanus dag har ett helt annorlunda budskap än Julbudskapet. Vi hör om martyrerna, som vittnat om Kristus ända in i döden. När kyrkoåret började växa fram ville man på 300-talet ge Stefanus en äroplats i kyrkoåret. Dagen efter att vi firat Frälsarens...

Juldagen. 2021

DEN HELIGA NATTEN Luk. 2:1-20 Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias Herren. (Luk 2:10-11) Vilken jul för Josef och Maria och för Jesus! Vi tänker...

Fjärde söndagen i Advent. 2021

Fjärde söndagen i advent har temat ”Herrens moder” och är en av flera söndagar då Maria står i fokus. Hon har en framträdande plats också på Kyndelsmässodagen – även kallad Jungfru Marie Kyrkogångsdag – och på Jungfru Marie bebådelsedag. Med tanke på en del...

Tredje söndagen i Advent. 2021

Genom hela gamla testamentet talar profeterna till Guds folk och genom dem kallar Gud folket till omvändelse och bättring. Efter en lång period då folket varit utan profeter kom Johannes som den sista profeten i det gamla förbundet. Han predikade också...

Andra söndagen i Advent. 2021

Låt ditt rike komma! Andra söndagen i Advent handlar om Herrens andra advent, hans andra ankomst, hans återkomst. Allra tydligast är detta i dagens gamla evangelieläsning (I årgången) om fikonträdets tecken. Man märker också det nära sambandet mellan adventstiden och...

Senaste artiklar

Korruptionen kring Franciskus 1

Korruptionen kring Franciskus

Med valet av Jorge Bergoglio skulle påvestolen få ett lyft igen. Korruptionen skulle rensas ut, övergreppen tas itu med och kyrkan rentvås från alla skandaler. Men i stället har den ekonomiska korruptionen i Vatikanen både fortsatt och eskalerat, och skyddandet av förbrytare sjunkit till nya bottennivåer.

Den påve som skulle tvätta bort den romerska kyrkans skamfilade i rykte har inte lyckats under sina snart tio år på tronen.