Betraktelser

Femte söndagen i fastan. 2020

Försonaren.
Ofattbart för vårt förnuft och mänskliga tanke, men Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Första söndagen i fastan. 2020

Markus berättar om Jesu dop och sedan hur Jesus direkt efter detta förs ut i öknen av Anden för att ställas öga mot öga med Satan och frestas.

Fastlagssöndagen. 2020

Mark 10:32-45 I Faderns, Sonens o den helige Andes namn. Amen. Vi befinner oss i förfastan som har som tema Guds nåd. Septuagesima handlade om att nåden inte är förtjänad. Sexagesima handlade om att nåden mottas passivt. Idag på Quinquagesima handlar det om att nåden...

Septuagesima

Denna veckas texter berör det stora och viktiga ordet nåd.

Får han skapa tro hos oss, förlåta oss alla våra synder och göra oss beredda för hans stora ankomst, så vill han också hjälpa i all annan nöd, vilken den än är.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.