Betraktelser

Söndagen efter nyår. 2021

Låt vår bön detta år få bli, att Herren ska bli sedd och hörd i våra hem, i vår kyrka, i vårt land.

Juldagen. 2020

Julens evangelium – ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot.

Domsöndagen

Vi ställs idag inför den yttersta domen.

Söndagen före Domsöndagen

Nu i slutet av kyrkoåret får jag rikta mitt liv till Herren Jesus i vaksamhet och väntan på hans ankomst.

Kristi två naturer 1

Kristi två naturer

De två naturerna är inte förenade som två ihopsvetsade metallstycken. Det skulle innebära att det inte fanns någon aktiv överföring mellan de två styckena då de två styckena blivit ett. Istället är det som det glödgade järnet då elden helt genomtränger och blir ett med järnet utan att järnet för den skulle bli eld eller elden järn.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.