Betraktelser

Tacksägelsesdagen

Väcks inte lovprisning och tacksägelse när du tänker på allt som Jesus har gjort för dig?

Den Helige Mikaels dag. 2020

Så ska förbindelsen mellan himmel och jord hållas levande hos oss, ända tills vi en gång får se.

Apostladagen. 2020

Gud sänder tjänare åt sitt Ord, för det är genom Ordet, som Anden samlar människor till Jesus och skapar tron på honom.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.