Betraktelser

Apostladagen. 2020

Gud sänder tjänare åt sitt Ord, för det är genom Ordet, som Anden samlar människor till Jesus och skapar tron på honom.

Midsommardagen. 2020

Jorden är Herrens, och allt vad därpå är. Och Herren är Jesus, den store Herden för fåren.

Pingstdagen 2020

Där Jesus Kristus står i centrum, där kan törsten stillas.

Bönsöndagen. 2020

Vi kan alla känna av den. Vår bön känns ibland som om den faller platt till marken.

Påskdagen. 2020

Påskdagen började i sorg och förtvivlan för Jesu lärjungar, övergick i undran och förvirring, och slutade i glädje och jubel.

Palmsöndagen. 2020

Vägen till korset.
Gud kallar alla sina barn på nytt att fira påsk, att Gud i Kristus har försonat världen med sig själv (2 Kor 5:19).

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.