Betraktelser

Söndagen före Domsöndagen

Nu i slutet av kyrkoåret får jag rikta mitt liv till Herren Jesus i vaksamhet och väntan på hans ankomst.

Tacksägelsesdagen

Väcks inte lovprisning och tacksägelse när du tänker på allt som Jesus har gjort för dig?

Senaste artiklar