Betraktelser

Fjärde söndagen i Advent. 2021

Fjärde söndagen i advent har temat ”Herrens moder” och är en av flera söndagar då Maria står i fokus. Hon har en framträdande plats också på Kyndelsmässodagen – även kallad Jungfru Marie Kyrkogångsdag – och på Jungfru Marie bebådelsedag. Med tanke på en del...

Tredje söndagen i Advent. 2021

Genom hela gamla testamentet talar profeterna till Guds folk och genom dem kallar Gud folket till omvändelse och bättring. Efter en lång period då folket varit utan profeter kom Johannes som den sista profeten i det gamla förbundet. Han predikade också...

Andra söndagen i Advent. 2021

Låt ditt rike komma! Andra söndagen i Advent handlar om Herrens andra advent, hans andra ankomst, hans återkomst. Allra tydligast är detta i dagens gamla evangelieläsning (I årgången) om fikonträdets tecken. Man märker också det nära sambandet mellan adventstiden och...

Första söndagen i Advent. 2021

Kristus Konungen ”Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira” (Upp 12:2).Så lyder julevangeliet i Uppenbarelseboken. Sonen som blir oss given (Jes 9:6) är en konung som regerar över alla folk (Ps 2), konungarnas Konung och herrarnas Herre...

Domsöndagen. 2021

Kristi återkomst Denna söndag, domsöndagen, talar om det ljuvliga och underbara då vår Herre och frälsare äntligen kommer tillbaka. Det är verkligen något att vänta och längta efter, för de som känner Herren Jesus. För de som inte känner honom blir det däremot en...

Söndagen före Domsöndagen. 2021

Att vara resklar Luk 12:1-9 Två viktiga datum Tänk dig att du ska ut och resa åtta dagar till Israel tillsammans med tre vänner. Datum är bestämt till en dag i slutet av april. Du har det inskrivet i din kalender. Du har förberett dig för detta i månader. Det är...

Söndagen efter Alla Helgons dag. 2021

Frukta, älska och hoppas på Honom som vill dig väl! Som människor kan vi möta många motgångar och svårigheter. Livet kan verkligen vara tungt, svårt och smärtsamt. Förutom de svårigheter som själva livet i sig innebär kommer också smärtan som springer ur...

Alla Helgons dag. 2021

Upp 7:9-17 Jag, Johannes, såg och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. Så börjar dagens epistel. Vad Johannes såg och vi genom honom får se, är vad denna betraktelse handlar om. Den himmelska helgonskaran 1)...

Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet. 2021

I vårt evangelium vandrar Jesus mot Jerusalem. På sin väg mot korset, döden, förbannelsen och vreden – där han skulle utge sitt liv för världens synder genom att gå in under vår dom och betala vår skuld inför Gud – får han en fråga: är det bara få som blir...

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet. 2021

Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. (Matt 22:21) Några som var fientligt inställda till Jesus häpnade över hans ord, sannolikt på grund av att han med så korta och enkla ord kunde svara på så...

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Mark 3:31-35 I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vem är Jesu mor och hans bröder? Det var väl de som kom och sökte efter honom i dagens evangelium? Men Jesus svarar lite märkligt: Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor....

Tacksägelsedagen. 2021

”Jesus, Mästare, förbarma Dig över oss.” (Luk 17:13) Det är den bönen de tio spetälska ber när dom nalkas Jesus och ropar in honom. Ordet mästare är inte bara en benämning om Jesus utan även ett tilltal till honom som han tar emot (Joh 13:13). Mästare – ett vackert...

Den helige Mikaels dag. 2021

Den som segrar, skall bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. (Upp 3:5) Detta löfte ger Jesus i sändebrevet till Sardes församling. De, som tagit vara på hans Ord och...

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: ”De ger mig ingen glädje”. (Pred 12:1) – Goda levnadsråd från predikaren till unga människor, ord som ibland också lästs vid skolavslutningar i kyrkorna....

Sextonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. (Upp 1:17-18) Att Jesus har makt över döden och att han ska uppväcka alla döda är något...

Senaste artiklar

Biskopsbrev med frågor utan svar 2

Biskopsbrev med frågor utan svar

I januari i år publicerade Svenska kyrkans biskopar ett brev, som behandlar livets början och slut. Dock utan att ge några tydliga svar om livets början, och också oklarheter kring dess slut. Kyrkan verkar mer sträva efter att vara diskussionspartner, än någon att vända sig till med sina tvivel och grubbel i förhoppning av svar.

Det skall inte mer bli natt ... ty Herren skall lysa över dem 3

Det skall inte mer bli natt … ty Herren skall lysa över dem

Yngve Kalin var i många år missionär i Swaziland som kyrkoherde i den lutherska domkyrkan i Mbabane. Han har skrivit två böcker om sin erfarenheter. I den här artikeln berättar han om den sista begravningen han fick förrätta. Den handlar om hur denna begravning på ett mäktigt sätt blev ett vittnesbörd om det kristna hoppet: ”Vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

Bachs Matteuspassion 5

Bachs Matteuspassion

När Johann Sebastian Bach presenterade sin Matteuspassion 1727 var den kulmen av en musikalisk utveckling under åtminstone 900 år. Den är en kombination av kyrkans tradition med bevarandet av hela bibelberättelsen, det evangeliska tillägget av koralsättningar och de nya solosångformerna till poetisk text som övertagits från operan via oratoriet.