Betraktelser

Fastlagssöndagen – 2019

”Stunden har kommit”, säger Jesus till lärjungarna. Nu kommer ett nytt skede i Jesus liv. Nu blir sig inget likt längre varken för Jesus eller för hans lärjungar. Nu har stunden kommit då Herren Jesus Kristus ska fullborda det uppdrag, som han fått av Fadern. Sonen,...

Sexagesima – 2019

I Guds Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. Aldrig har någon talat som han. “Varför har ni inte den förbannade galiléern med er?” Männen i Sanhedrin med sina bönemantlar höjer ögonbrynen och ser storögt på tempelpolisen. ”Jaså, ni också. Vi kunde möjligtvis...

Femte söndagen efter Trettondedagen – 2019

Tag fram din Bibel eller Psalmbok och läs texterna för denna söndag, som är hämtade från andra årgången i evangelieboken: 4 Mos 11:24-30, Fil 1:12–18, Mark 9:38–41 och därtill Ps 37:1-7. Den här söndagen, Den Femte efter Trettondedagen, infaller väldigt sällan. Det...

Tredje söndagen efter Trettondagen – 2019

Vi är vana att räkna statistik. Kommer det inte tillräckligt med folk till gudstjänsterna då stänger man kyrkan, eller också glesar man ut gudstjänsttillfällena. Resultatet blir att gudstjänsterna mer eller mindre har försvunnit i många bygder. Det gäller beklämmande...

Första söndagen efter Trettondagen – 2019

Bön: Herre vår Gud, du som är stor i nåd och barmhärtighet, vi tackar dig för att du vid Jordan uppenbarade din Son när han döptes.  Kom också till oss och uppenbara din Son för oss så att vi tillsammans med Johannes och alla kristtrogna i alla tider får se att han är...

Nyårsdagen – 2018

I Jesu namn och med bön om nåd och frid från Gud, vår Fader, får vi börja ett nytt nådens år. Det är väl så att de flesta av oss stannar upp lite extra vid ett årsskifte och reflekterar över sitt liv och tidens gång. Vi konstaterar hur fort tiden går, som det känns...

Söndagen efter Jul – 2018

”Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om.” (2 Tim 3:14) Dessa ord finner vi i den andra årgångens episteltext på söndagen efter jul. De kan bli en god grund att ha med sig när det handlar om ”Guds barn” och barnaskapet hos Gud.  Men det gäller att...

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag – 2018

I Jesu namn. Amen.  ”Ära vara Gud i höjden och frid på jorden”, var änglarnas budskap igår. Julen kom med frid. Den frid mellan Gud och mänskligheten som varit omöjlig sedan syndafallets dagar, blir en realitet genom detta lilla hjälplösa barn i Betlehem, som 30 år...

Juldagen – 2018

”Var inte rädda. Jag har bud till Er om en stor glädje, en glädje för hela folket.” Julnattens mörker skingras av ljuset från himlen, en Herrens ängel kommer med glädjebud från Gud till oss människor. Nu är den långa väntetiden slut, Dagen är kommen ... Det stora...

Fjärde söndagen i Advent – 2018

Frukta inte – du har funnit nåd hos Gud! Att likställa gudaföderskan, Herrens moder Maria, med alla kristna kan för många vara något av en anstöt. Någon kanske stöter sig på att Maria överhuvud taget lyfts fram som ett gott exempel som vi alla har mycket att lära av i...

Tredje söndagen i Advent – 2018

I Gamla testamentet möter vi en lång rad av profeter. Deras uppgift är att varna Israels folk för svåra brott mot Guds bud och för avfall till främmande gudar. Men de överbringar också löftena om den Messias och Frälsare som Gud en gång ska sända.  Den siste av Gamla...

Andra söndagen i Advent – 2018

Vi firar idag Andra Advent och temat är ”riket som kommer”. Det gammaltestamentliga texten handlar om en helig väg. Denna heliga väg är givetvis den kristna trons väg. På denna vägen ska vi inte tro på någon ”gud’’ i största allmänhet. På denna den enda sanna vägen...

Första söndagen i Advent – 2018

Med evangeliebokens ämne för första söndagen i Advent, ”Ett nådens år”, anslås tonen för hela kyrkoåret. Det ingår i den text från Jes 61:1ff som Jesus enligt Luk 4:16ff läste i Nasarets synagoga. ”Nåd” är ett ord som betecknar Guds välbehag, godhet och barmhärtighet och är centralt i både gamla och nya förbundet. Den är enligt Klag 3:23 ny varje morgon. 

Domsöndagen – 2018

”Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det.” (Jes 65:17) Det väntar en obeskrivligt härlig framtid för Guds folk på den nyskapade jorden! ”Fröjda er och jubla för evigt över det som jag skapar”, säger...

Söndagen före Domsöndag – 2018

Att leva i väntan hör det kristna livet till. Vi väntar på Jesu återkomst och på den yttersta dagen, då han ska komma åter i härlighet. Så är tanken i alla fall. Vi borde leva i vaksamhet och väntan, men tyvärr ser det kanske annorlunda ut med beredskapen än det...

Utvecklingsläran 4

Utvecklingsläran

En naturvetenskaplig teori kanske kan beskrivas som ett abstrakt modellbygge för tanken i vilken konkreta exempel i den yttre verkligheten sedan kan infogas på ett elegant och passande sätt.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.