Betraktelser

Söndagen före Domsöndagen

Nu i slutet av kyrkoåret får jag rikta mitt liv till Herren Jesus i vaksamhet och väntan på hans ankomst.

Tacksägelsesdagen

Väcks inte lovprisning och tacksägelse när du tänker på allt som Jesus har gjort för dig?

Den Helige Mikaels dag. 2020

Så ska förbindelsen mellan himmel och jord hållas levande hos oss, ända tills vi en gång får se.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.