Betraktelser

Midsommardagen. 2021

Skapelsen är numera ämnet för midsommardagen. Det är ett mycket stort ämne. Allt som någonsin sägs handlar nämligen om skapelsen, och därför börjar Bibeln också med dessa ord:
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.”

Femte söndagen i Påsktiden. 2021

Guds vilja är att alla människor ska komma till kunskap om sanningen, till tro på honom och den som han i sin kärlek har sänt till att rädda människan.

Tredje söndagen i Påsktiden. 2021

Vad gjorde Gud för att församla sina förlorade barn ifrån världens alla länder och rädda dem från ett i grunden meningslöst liv?

Påskdagen. 2021

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.