Betraktelser

Senaste artiklar

Fördömelseskräck och frälsningsglädje 1

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Tänk om helvetet fanns på riktigt och människor faktiskt kom dit. Tänk om det var sant att det bara är genom Jesus, genom tron på honom som människor kan få ett rätt förhållande till Fadern och del i det eviga livet. Tänk om livet för alla som inte tror på honom, inte slutar med en öppen fadersfamn, utan med en eld som aldrig slutar brinna. Men är det verkligen så?

Sekulariseringsprojektet fullföljs – med vilka konsekvenser? 5

Sekulariseringsprojektet fullföljs – med vilka konsekvenser?

Hela det svenska samhället genomgick under 1900-talet en stark sekularisering, som även innefattade ett kontinuerligt ökande inslag av individualism. En övervägande kristen kultur ersattes av en autonomibaserad sådan, där den oberoende individen övertog Guds plats som tillvarons centrum. Detta är en enorm omkastning av en samhällskultur, och den behöver betraktas och utvärderas som så omvälvande den faktiskt är. Del 3 av 3 (se Kyrka och Folk nr 1/23 & 7/23)