Askonsdagen. 2024

”Kom ihåg o, människa att du är stoft och stoft ska du åter bli. Omvänd dig och tro evangelium.” Det är en helig och allvarlig stund när blickarna möts och prästen tecknar askkorset på mottagarens panna och säger dessa ord. Det är detta det gäller. Det finns bara två...

Fastlagssöndagen. 2024

Text: Luk. 18:31-43 … åt sidan Ibland tar Jesus sina vänner åt sidan, avsides, för att tala med dem om något viktigt. Jesus hade här något helt avgörande, nämligen vad han skulle göra i Jerusalem. Efter cirka tre års vandringar tillsammans hade de nu den allra...

Kyndelsmässodagen. 2024

”Mina ögon har skådat frälsningen”, sa den gamle Symeon i ­Jerusalems tempel. Frälsning åt alla Detta är möjligt därför att Jesus har berett frälsning åt alla. Det var ju därför Gud sände sin Son i världen för att vara Frälsaren för alla folk. För att bli vår Frälsare...

Septuagesima. 2024

Söndagarna med de märkliga namnen, Septuagesima och Sexagesima, hör till den del av kyrkoåret som kallas ”förfastan”. Med Septuagesima lämnar vi julen och trettondedagstiden bakom oss och vänder blicken framåt. Om cirka 70 dagar firar vi påsk och det är talet 70 som...

Tredje söndagen efter trettondagen. 2024

Frågan om trons uppkomst i människors hjärtan är så omfattande och svårgripbar att svaren på denna livsavgörande fråga också med nödvändighet blir många och mångskiftande. Låt mig bara dra fram några exempel: 1. För vissa människor blir upplevelsen av naturen som ett...

Andra söndagen efter trettondedagen. 2024

”Vi såg Hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern.” Det är aposteln Johannes som säger detta. Men han är inte ensam om det. ”Vi” säger han, och i det ryms inte bara han själv och övriga apostlar utan alla som hade stått upp och följt Jesus då Han...