Domsöndagen

Hur ska jag bestå på domens dag? När vi låter Guds ord och särskilt dagens evangelietext läsa oss och döma oss, blir det tillfälle för rannsakan, och granskning. Hur ser det ut för dig när du blir läst, genomskådad, skärskådad av domaren på den yttersta dagen? Då...

Söndagen före Domsöndagen. 2022

Som döpta och troende kristna är vi Guds barn. Med det barnaskapet följer också ett barns privilegium, ett arv och ett tillträde till Guds hus, till Guds rike. ”Vi har vårt medborgarskap i himlen”, skriver Paulus i Filipperbrevet (3:20), ”och därifrån väntar vi Herren...

Söndagen efter Alla helgons dag. 2022

(Joh 6:37-40) I vår bibelläsning idag får vi tre löften av Jesus själv. Lyssna noga och tänk på vad evangelisten Johannes återberättar. För det gäller dig och vad Jesus vill ge oss och göra med dig och mig: 1. ”Den som kommer till mig skall jag inte visa...

Alla helgons dag. 2022

Helgonen, vilka är de egentligen? I reformatoriska kyrkotraditioner har nog ofta begreppet helgon kommit att förknippas med de kristna personer som under sitt liv menas ha haft en särskild djup gudsgemenskap och efter sin död på ett särkilt sätt står inför Gud. På...

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet. 2022

”Att leva tillsammans” är rubriken i Evangelieboken. Tidigare stod det ”Våra hem”. Man kan fundera över förändringen. Troligen tänker man att det ska handla om alla slags relationer, allt från släktrelationer till vänskapsrelationer. Jesus markerar sin samhörighet med...

Nittonde söndagen efter Trefaldighet. 2022

1. Frågan utan svar… Varför? Frågan som alltid ställs när människan möter något oväntat, oförklarligt och framförallt svårt, plågsamt eller sorgligt. Lärjungarna visar sig här vara helt vanliga människor när dom ställer samma fråga som vår tids människor också...