Annandag jul. 2022

Annandag Jul är verkligen en annan dag än Juldagen. Långt innan man började fira jul, så firade man Martyrernas dag som också är Den Helige Stefanos, den förste martyrens dag. Vi ska nu ta upp tre viktiga ting på Denna Annandag, Martyrernas dag. Martyrerna är våra...

Juldagen. 2022

”Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.” Lukasevangeliet kapitel 2. vers 19. Idag tänkte jag att vi ska se på julens evangelium från Marias synpunkt. Vi kommer ihåg hur det började. Hon fick ett änglabesök med ett märkligt budskap: att Gud skulle göra...

Fjärde söndagen i Advent. 2022

Varför beger sig Jungfru Maria till Juda bergsbygd? Varför noterar Lukas detta? Svaret är uppenbart: hon vill träffa sin släkting Elisabet. Hon om någon skulle kunna förstå något av det Herrens ingripande som Maria erfarit. Det finns också ytterligare ett svar på...

Tredje Söndagen i Advent. 2022

Luk 3:1-15 I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Inget tydligare evangelium har predikats än det Johannes predikade. Medan historien går sin gång, i Kejsar Tiberius femtonde regeringsår, griper Gud in. Plötsligt sker ett avgörande i historien som...

Andra Söndagen i Advent. 2022

Luk 17:20-30 I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. I butiker börjar julhandeln redan tidigt i november. När så julhelgen kommer så är julen nästan över.  Den viktiga advent-­tiden har nästan försvunnit i folks medvetande. I Kyrkan firas inte jul...

Första söndagen i Advent. 2022

Luk 4:16-23 Låt oss tänka tanken att våra föräldrar var väldigt rika. I varje fall trodde vi det. När arvet så skulle fördelas så upptäckte vi att allt var belånat och att vi i själva verket hade enorma skulder. Våra föräldrar har levt på lånade tillgångar. ...