Tolfte söndagen efter Trefaldighet. 2020

 Markus 2:23-28 Den förunderliga friheten i Kristus. I detta bibelavsnitt, som på ett flertal liknande ställen, utnyttjar Jesus en specifik situation och låter den bli till utgångspunkt för djupare undervisning. På ytan kan det verka som om det gällde vad som är...

Är döden inte större?

Häromdagen diskuterade jag dödsannonser med en god vän. Vi konstaterade att sekulariseringen satt sina tydliga spår även här.  Det är naturligtvis ett känsligt ämne att diskutera. Det är lätt att såra. Ingen utformar väl en sådan annonsruta, med information om...

Elfte söndagen efter Trefaldighet

”På Moses stol sitter de skriftlärde och fariséerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.”(Matt 23:2-3) Sann kärlek till Guds Ord Jesus ord tänder en signallampa som varnar oss...

Tionde söndagen efter Trefaldighet

Bön: Barmhärtige Gud, vår Fader, du som visar oss din makt genom att förlåta, hjälp oss att inte förkasta din nåd utan hålla fast vid dina löften, så att vi får del av de nådens gåvor som du erbjuder oss genom din helige Ande och låter oss få del av genom nådens...

Sjätte söndagen efter Trefaldighet. 2020

Evangelietexten för den här söndagen talar om kallelsen till Guds rike och om vad Gud förväntar sig av den som i Jesu efterföljd har börjat vandra på vägen som leder till Guds rike. Gud sände, när tiden var inne, sin Son Jesus Kristus till världen för att lära oss och...

Apostladagen. 2020

”Hur skulle någon kunna predika, om de inte blev sända?” (Rom 10:15) Det är aposteln Paulus som med de orden talar om Guds Ords förkunnelse. Gud sänder tjänare åt sitt Ord, för det är genom Ordet, som Anden samlar människor till Jesus och skapar tron på honom....