Nionde söndagen efter trefaldighet

Nionde söndagen efter trefaldighet Skriven av: Publicerad: 26 aug, 2019 Goda förvaltare har evangelieboken som överskrift kommande söndag. Det låter lite gammaldags. Det kommer mig att tänka på en grad bland underofficerarna som fanns förr: ”Förvaltare” – ofta en...

Kristi förklarings dag

En röst hördes ur molnet: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.” (Markus 9:7) Vilken är den viktigaste frågan att få svar på? Politiker skulle säkert svara: Hur ska vi lösa frågan om klimatet eller om integrationen? Från en ung människa blev svaret antagligen:...

Åttonde söndagen efter trefaldighet

”Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa”  (Matt 7:23) De orden får ”många” höra på den Yttersta dagen när de ställs inför Domaren Jesus Kristus. Doms­orden riktas till män och kvinnor som menat sig vara Jesu lärjungar. Ställda på tröskeln till evigheten...

Sjätte söndagen efter Trefaldighet

Jesus sade: ”Jag säger er om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.” (Matt 5:20)  Den här söndagen har överskriften efterföljelse och då är det fråga om Jesu Kristi efterföljelse. Visst kan man ha goda...

Apostladagen

Åsikter om Jesus leder ingenstans ”Vem säger folket att Människosonen är?” (Matt 16:13) Då, såväl som nu, går meningarna isär kring frågan om vem Jesus är. Idag menar många att Jesus måste ha varit en sällsynt religiöst begåvad människa. Då menade vissa att han...

Fjärde söndagen efter Trefaldighet

Det var under lövhyddohögtiden. Uppemot 150 000 människor hade sökt sig till Jerusalem för att fira den tredje av judarnas vallfartsfester. Det rådde något av karnevalsstämning över denna glada högtid, som firades under hösten till minne av att Gud skyddat folket...