Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Artiklar

Ett liv i tjänst  för Kristus

Ett liv i tjänst för Kristus

Efter 27 år som kyrkoherde i Örby-Skene församling avtackades Göran Landgren, vilket vi skriver om på sida 3, och här funderar han över tiden som gått och framtiden som kommer.
Intervju av Gabriel Skilling.

Satan är ingen myt!

Satan är ingen myt!

Bibeln lär oss att Satan och hans andehärar är verkliga och farliga.

De gammalkyrkliga trosbekännelserna

De gammalkyrkliga trosbekännelserna

De så kallade gammalkyrkliga trosbekännelserna som ingår i Svenska kyrkan bekännelseskrifter och i alla andra lutherska kyrkor är tre till antalet.

God fortsättning?

God fortsättning?

Trots den goda tanken bakom ”god fortsättning” kan det för en mycket tyngd person ses som ett hån.

Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

I katedralen i Canterbury rådde det i slutet av december 1170 inte någon julfrid. Medan vespern bes huggs ärkebiskopen ihjäl i ett sidokapell av några kung Henrik II närstående män. En svår och segdragen kamp mellan kyrkan och den världsliga makten fick därmed sitt slut.

Lindsborg – ett Sverige i Amerika

Lindsborg – ett Sverige i Amerika

I Kansas, USA, finns sedan 1869 en liten stad som heter Lindsborg. Staden har en synnerligen intressant historia, inte minst för oss svenskar.