Artiklar

100 år sedan katekesen försvann: Ett samtal med professor emeritus Bo Johnson

100 år sedan katekesen försvann: Ett samtal med professor emeritus Bo Johnson

Bo Johnson är präst och professor emeritus i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Han berättar att han ser en tydlig koppling mellan läroplanens förändring 1919, då katekesen förlorade sin givna plats i skolan, och kyrkans och samhällets förändrade syn på kristen tro. Han gör också en analys över samtiden med dess utmaningar och möjligheter.

En svensk kyrka?

En svensk kyrka?

Vad menar vi egentligen, när vi talar om ”vår svenska kyrka”?

Lär känna  Philipp Melanchthon!

Lär känna Philipp Melanchthon!

Luther: ”Magister Philipp går lugnt och stilla fram, bygger och planterar, betraktar och vattnar med lust, så som Gud har gett honom rikligt med gåvor till.”

Alsike kloster – en plats för bön, arbete och vila

Alsike kloster – en plats för bön, arbete och vila

I utkanten av det lilla samhället Alsike i Knivsta kommun ligger Alsike kloster. Där har tre HeligeAndssystrarnas bott genom åren; syster Marianne, syster Ella och syster Karin. Klosterfamiljen lever med öppna dörrar mot en omvärld i nöd. Syster Karin, som varit en del av klosterfamiljen sedan 1983, ger oss här en inblick i klostrets historia och i klosterlivet.