Maria – exempel och ständig jungfru?

Maria – exempel och ständig jungfru?

Någon gång för omkring 10 år sedan, kanske var det i slutet på mars i samband med Jungfru Maria bebådelsedag, kom jag i samspråk med en mycket vänlig lantbrukare på kyrkbacken i Hajom. Av någon anledning kom samtalet in på jungfru Maria, och lantbrukaren uttalade, med...
Lilla katekesen del 3: fortsättning av dess bruk samt den nya utgåvan

Lilla katekesen del 3: fortsättning av dess bruk samt den nya utgåvan

Katekesen som handbok för ett kristet liv Lag och evangelium i buden, tron och Herrens bön En stor fråga under reformationen var just hur man skulle se på goda gärningar. När det gällde de två slagen av rättfärdighet vi nämnde i föregående artikel, aktiv och passiv,...
Lilla katekesen – del 1, Dess förhistoria och uppkomst

Lilla katekesen – del 1, Dess förhistoria och uppkomst

Köp den nyöversatta katekesen från Din Bok. Orden ”Lilla katekesen” väcker nog olika associationer hos olika människor. För många äldre torde den främst vara bekant som konfirmandbok, och då kanske associerad med utantillinlärning som man ser tillbaka på med andra...
Ett kristet förhållningssätt till sabbaten

Ett kristet förhållningssätt till sabbaten

”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den!” (2 Mos 20:28). Gäller det budet den kristna kyrkan? Om det gäller, gäller det då helt och fullt eller bara delvis, och i så fall varför? Eller om det inte gäller, hur kan den kristna kyrkan åsidosätta ett av de heliga tio...
När vårt folk slöt förbund med Herren

När vårt folk slöt förbund med Herren

Ofta framstår Svenska kyrkan som ett samfund som gjort det till en särskild bekännelse att vara otydliga i frågan om den kristna trons sanningsanspråk och innehåll. Den processen har pågått länge men aktualiserats med särskild kraft sedan i vart fall början av...