Ledare

Domprostens tydliga trumpet

Domprostens tydliga trumpet

Anders Alberius, tidigare domprost i Skara och generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, skriver den 15 februari i Kyrkans tidning under rubriken ”Kyrkans barnarbete måste gälla hela familjen” allvarligt och tydligt om hur tron ska lämnas vidare. Med hjälp av...

Falla på eget grepp

Falla på eget grepp

Rubriken är ett idiomatiskt uttryck, som säkert alla vet betyder att misslyckas på grund av egna handlingar. Alla har vi erfarenheter av hur vi genom olika missgrepp försatt oss i besvärliga, pinsamma eller olyckliga situationer. Kanske var heller inte avsikten bakom...

Artiklar

Reformationen fortsätter  att firas på musikens område. Del 2.

Reformationen fortsätter att firas på musikens område. Del 2.

”Varje kristen vet att seden att sjunga andliga sånger är nyttig och behaglig inför Gud, för alla vet att inte bara profeterna och kungarna av Israel (vilka prisade Gud med vokal och instrumental musik, med sånger och stränginstrument), utan också de tidiga kristna, som sjöng i synnerhet psalmer, använder musik redan i de allra första skeendena i kyrkans historia.”

Reformationen fortsätter  att firas på musikens område. Del 1

Reformationen fortsätter att firas på musikens område. Del 1

Den 13:e till 16:e september förra året inbjöd den musikvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet till en konferens med anledning av 500-årsfirandet av reformationen. Trots att arrangörerna inledningsvis endast hade planerat för en nordisk krets av forskare visade det sig snart att intresset var stort från hela världen.

Luther – den store äktenskapsteologen. Del 2

Luther – den store äktenskapsteologen. Del 2

Luther växte upp i medeltidens till stor del negativa syn på äktenskap och sexualitet, och han skolades även in som munk. Men han blev direkt en flitig bibelläsare och hans läsning av Bibeln, inte minst Gamla testamentet, kom att förändra Västkyrkan för alltid: Först de protestantiska kyrkorna, på sikt även den romersk-katolska.

Att leva tillsammans  i kärlek och endräkt. Del 1

Att leva tillsammans i kärlek och endräkt. Del 1

Finns det behov av en ny bibelbaserad skrift om relationer och sexualitet i vår moderna, frigjorda tid? För den som följt den formliga lavinen från Metoo-kampanjen är svaret ett uppenbart ja. Sexualetiken i Sverige på 2000-talet har helt uppenbart hamnat snett. Vi behöver därför söka oss tillbaka till källor som visar på en annan, hållbar syn på relationen mellan man och kvinna.

Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Vår tro formar vår liturgi och vår liturgi formar vår tro. De andliga skatter som finns i den evangelisk-lutherska bekännelsen har både förmedlats och bevarats genom såväl det predikade ordet som liturgin. Det är en reformerad bekännelse, en bekännelse som sträcker sig tillbaka till kyrkofäderna och urkyrkan, och som också gestaltas i traditionella lutherska kyrkor. Det är därför glädjande att ett antal undersökningar visar att den annars så föränderliga nutidsmänniskan söker efter just traditionella kyrkor. Vi kan därför med stor frimodighet gå baklänges in i framtiden och möta nutidsmänniskan med de eviga sanningarna genom en historiskt förankrad liturgi.

Betraktelse

Jungfru Marie bebådelsedag 2018

Psalmer: 112:-, 164:-, 1:5-9 En klassisk uppgift Maria är Guds Sons mor. Du ska bli havande och föda en son, sa ängeln till Maria. I våra dagar är det många som kallar Gud för fader och moder. Men om Gud skulle vara både fader och moder, varför behövde Han då använda...

läs mer

Midfastosöndagen 2018

Vi behöver dagligt bröd Brödet står för basfödan. Så har det alltid varit och är än idag över hela vår värld. I gamla tider var man helt beroende av vad skörden gav. Blev det missväxt och man inte fick någon brödsäd, så lurade svälten bakom dörren. Men med bra skörd...

läs mer

Tredje söndagen i Fastan 2018

”Salig den som lyssnar till Guds ord och bevarar det.” Läser man evangeliet i 1983 års evangeliebok, upptäcker man att det har två verser till. Eftersom dessa hör med till det föregående och därtill är mycket viktiga, kommer tonvikten i betraktelsen att ligga på...

läs mer

Andra söndagen i Fastan 2018

”Den kämpande tron” är temat på Andra söndagen i Fastan. Evangeliet handlar om en kananeisk kvinnas trosstyrka. Hennes tro tar sig uttryck i att hon verkligen bryr sig om sin sjuka dotter och att hon är så påträngande att Jesu lärjungar blir irriterade på henne....

läs mer

Första söndagen i Fastan. 2018

Vid en genomläsning av texterna på Första söndagen i Fastan kan man lägga märke till att ordet fresta eller frestelse inte finns med. I den Evangeliebok många av oss vuxit upp med bar denna söndags namn rubriken Frestelsen. I Matteusevangeliet läste vi förr om hur...

läs mer

Vårt evighetshopp

Söndagen efter Alla helgons dag Det hopp som ligger framför oss. I det hoppet har vi ett säkert och fast själens ankare som når innanför förlåten, dit JESUS såsom vår förelöpare har gått in för oss i det Han blev en överstepräst efter Melkisedeks sätt till evig tid...

läs mer

Prenumerera

Välkommen som prenumerant du också. Första året får du 150:- rabatt!

Prenumerera