Artiklar

Gudsmöte

Gudsmöte

Gud mötte profeten Elia i en sakta susning, på berget Horeb. Kan du också möta Gud i en sakta susning?

Nya sätt att följa KoF – bli lite modern

Nya sätt att följa KoF – bli lite modern

Modernismens anda har, som jag hoppas alla noterat, inte infekterat Kyrka och Folk till den grad att vi sätter våra egna förnuft över Skriften. Det behöver ju dock inte hindra oss från att vara lite moderna.

Folkmordets vittne

Folkmordets vittne

Ju mer ungturkarnas makt stabiliserades, dess mer visade sig en ny sida – den turkiska nationalismen.

Kierkegaard och evigheten

Kierkegaard och evigheten

Artikeln bygger på boken Sjukdomen till döds: en kristligt psykologisk utläggning till uppbyggelse och väckelse, skriven av Sören Kierkegaard.

Öppna portar till paradiset

Öppna portar till paradiset

Och då fann jag, att jag nu trädde in i paradiset genom öppna portar. I detta torn har så Den Helige Ande uppenbarat Skriften för mig. Och så kom jag igenom.

Gudstjänsten idag. Del 2

Gudstjänsten idag. Del 2

I FADERNS, SONENS OCH DEN HELIGE ANDES NAMN. Så inleds varje gudstjänst. Här börjar det. Här är utgångspunkten.

Kyrkogemenskap och kyrkorätt

Kyrkogemenskap och kyrkorätt

Läran om kyrkogemenskap handlar om formell kyrko­gemenskap men också om frågor som gäller nattvards-, böne- och predikstolsgemenskap.