Artiklar

Är det  förnuftigt  att tro på Gud?

Är det förnuftigt att tro på Gud?

Många kristendomskritiker avfärdar all gudstro som irrationell och oförnuftig. Vår tids kanske mest kända ateist, Richard Dawkins, hävdar att religiös tro är övertygelser ”trots, kanske till och med på grund av, brist på bevis” (”Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence”).

Valet på söndag

Valet på söndag

Det kommande valet sägs vara ett ödesval. Trots att valrörelsen inte varit lika lång som vid många tidigare val har de politiska ställningstagandena hos gemene man varit tydligare och i vissa fall kunnat orsaka konflikt på arbetsplatser, i familjer och bland vänner.

En gedigen katekesförklaring

En gedigen katekesförklaring

Förhoppningsvis kan Såkorns klara och handfasta undervisning utgöra ett värn mot oklarhet på trons område i våra dagar.

Barnen gör som vi gör

Barnen gör som vi gör

Pappors engagemang har stor betydelse för överföringen av tro till barnen.

Var är alla männen?

Var är alla männen?

Kyrkan har under en längre tid varit mer anpassad för kvinnor än för män.

Lever drömmen  om evigt liv?

Lever drömmen om evigt liv?

”Det finns de som bedömer att vi på sikt kommer att bli 120, 150 år gamla. Med stor sannolikhet är den första personen som blir 200 år gammal redan i livet i dag.”

Den neutrala svenska skolan

Den neutrala svenska skolan

Att den svenska skolan skulle vara neutral i religionsfrågor är en osanning, som inte får stå oemotsagd.

Väckelsens nödvändighet

Väckelsens nödvändighet

”Liturgi utan väckelse är kanske det farligaste av alla kyrkoprogram.” Denna varning ger Bo Giertz i sitt herdabrev till Göteborgs stift 1949, en skrift som i sin helhet alltjämt är aktuell för vår svenska kyrklighet och som därför rekommenderas för läsning och...