Betraktelser

Fastlagssöndagen. 2020

Mark 10:32-45 I Faderns, Sonens o den helige Andes namn. Amen. Vi befinner oss i förfastan som har som tema Guds nåd. Septuagesima handlade om att nåden inte är förtjänad. Sexagesima handlade om att nåden mottas passivt. Idag på Quinquagesima handlar det om att nåden...

Septuagesima

Denna veckas texter berör det stora och viktiga ordet nåd.

Får han skapa tro hos oss, förlåta oss alla våra synder och göra oss beredda för hans stora ankomst, så vill han också hjälpa i all annan nöd, vilken den än är.

Trettondag Jul. 2020

Och hos var och en som kommer till tro får Jesus ett nytt hem i den människans hjärta.

Söndagen efter nyår. 2019

Det viktiga är alltså inte hur väl vi lyckas i den ena eller andra situationen, utan hos vem vi söker hjälp i motgången.

Nyårsdagen – 2019

I Kristi Kyrka firar vi att Jesus blev omskuren och fick sitt namn, Jesus.

Söndagen efter Jul – 2019

Nu är det inte längre den som verkar mest lyckad och from som är den störste. Nej, nu förstår vi att den störste är den som kämpar med frestelser och oro, den som är helt beroende av Jesus och hans nåd och hjälp.

Andra söndagen i Advent – 2019

I Nya testamentet talas det om Jesu återkomst över trehundra gånger. Det är således en säker sak och Jesus själv undervisade ofta om det.

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.