Betraktelser

Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet. 2021

I vårt evangelium vandrar Jesus mot Jerusalem. På sin väg mot korset, döden, förbannelsen och vreden – där han skulle utge sitt liv för världens synder genom att gå in under vår dom och betala vår skuld inför Gud – får han en fråga: är det bara få som blir...

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet. 2021

Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. (Matt 22:21) Några som var fientligt inställda till Jesus häpnade över hans ord, sannolikt på grund av att han med så korta och enkla ord kunde svara på så...

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Mark 3:31-35 I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vem är Jesu mor och hans bröder? Det var väl de som kom och sökte efter honom i dagens evangelium? Men Jesus svarar lite märkligt: Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor....

Tacksägelsedagen. 2021

”Jesus, Mästare, förbarma Dig över oss.” (Luk 17:13) Det är den bönen de tio spetälska ber när dom nalkas Jesus och ropar in honom. Ordet mästare är inte bara en benämning om Jesus utan även ett tilltal till honom som han tar emot (Joh 13:13). Mästare – ett vackert...

Den helige Mikaels dag. 2021

Den som segrar, skall bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. (Upp 3:5) Detta löfte ger Jesus i sändebrevet till Sardes församling. De, som tagit vara på hans Ord och...

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga: ”De ger mig ingen glädje”. (Pred 12:1) – Goda levnadsråd från predikaren till unga människor, ord som ibland också lästs vid skolavslutningar i kyrkorna....

Sextonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. (Upp 1:17-18) Att Jesus har makt över döden och att han ska uppväcka alla döda är något...

Femtonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Ett är nödvändigt Matt 6:31-34 När Jesus idag säger: ”Gör er inga bekymmer” är det en kärleksförklaring och en försäkran till oss. Han lovar att vara med oss, steg för steg, dag för dag, i varje situation, i varje utmaning vi ställs inför, i varje...

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

Joh 17:9-11 Vår evangelieläsning denna söndag inleds kort och gott med orden: ”Jag ber för dem.” Det är Jesu egna ord och hans stora löfte. Han ber för sina lärjungar och hans bön pågår inför Faderns tron i himmelen också nu. Liksom han bad för sina första...

Trettonde söndagen efter Trefaldighet. 2021

”Låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud” (1 Joh 4:7). Kärleken är Guds vilja med oss Guds vilja är att vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Detta visste den laglärde som med sin fråga ville pröva Jesus: ”Mästare, vad skall jag göra för...

Senaste artiklar

Treenigheten i bekännelser 2

Treenigheten i bekännelser

Vad är bibelstödet för den kristna gudsläran? Vad innebär begreppet treenighet? Det finns många missuppfattningar. Det är till exempel inte ovanligt att man i skolans religionsundervisning påstår att det finns en treenighetsuppfattning i många religioner. Den kristna treenighetsläran är dock något unikt.