Artiklar

Herrens bön 1614

Herrens bön 1614

Fadher wår som äst i himblom Helgadt warde titt nampn. Tillkomme titt Rijke Skee tin wilie såsom i himmelen Så ock på jordene Wårt dagligha brödh giff oss idagh. Och förlåt wåra skulder Såsom wij förlåte dem oss skyldighe äro. Och inleedh oss icke j frestelse. Uthan...

Mor lilla mor, vem behöver väl dig?

Mor lilla mor, vem behöver väl dig?

Hur kan den ideologi som kännetecknas av en feministisk grund så förneka och förringa den Guds gåva och uppgift som vi kvinnor biologiskt har givits i skapelsen.

Blanketten

Blanketten

En berättelse från Lübeck julen 1939

Traditionell kristen tro i ett fritt land

Traditionell kristen tro i ett fritt land

Artikeln utgör en lätt bearbetad översättning av ett föredrag som USA:s förre justitieminister Bill Barr höll den 11 oktober 2019 inför en samling med kristna jurister på Notre Dame-universitetet i Indiana i USA. Föredraget har rönt stor uppmärksamhet inom i stort sett alla traditionella kyrkosamfund i USA. Föredraget översätts här till Kyrka och Folks läsare i lätt bearbetad form.

En Kyrka genom sekler

En Kyrka genom sekler

Detta är en historia som blir aktuell, när Växjö stift nu firar 850-årsminnet av hur den dåvarande påven stadfäste stiftet omkring år 1170.

Sankt Sigfrids stift 850 år!

Sankt Sigfrids stift 850 år!

Ett stiftsjubileum innebär att på väg mot framtiden medvetet se efter i backspegeln, tacka för det som varit, hämta lärdomar och ge rum för glädje och lovsång.

Himmelrikets hemligheter

Himmelrikets hemligheter

För dem som lever i trons gemenskap med Jesus i hans Ord, öppnas himmelrikets hemligheter mer och mer.