Betraktelser

Trons kraft

Nittonde söndagen efter trefaldighet Läsningar ur Skriften: Josua 2:1-15, Hebreerbrevet 11:29-33, Markus 2:1-12, Psaltaren 73:23-26. Jesus vänder åter till Kapernaum och mycket folk har samlats kring honom. Huset, byggnaden där Jesus befinner sig är fyllt av...

Skatten och pärlan

18 e Trefaldighet Människan är en samlare. En del samlar på sig rikedomar på sina bankkonton, som aktier eller i attraktiva fastigheter. Andra försöker samla på sig en immateriell rikedom i form av anseende, ryktbarhet eller någonting helt annat. I dagens evangelium...

Undret över alla under

… är vad Gud har gjort för oss genom Jesus Jesus och lärjungarna är på väg till Jerusalem för att fira påsk. På Oljebergets sluttning börjar lärjungarna i sin glädje prisa Gud med hög röst. De tänker på alla de kraftgärningar de sett Jesus göra: hur blinda fått sin...

Den Helige Mikaels dag

Betraktelse till Kyrka och Folk, Den Helige Mikaels dag. Text: 1 Mos 28:10-17. ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte.” Det var patriarken Jakobs ord när han vaknat upp ur drömmen, där Herren uppenbarade sig för honom och gjorde sig känd. Han fick se en...

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.