Betraktelser

Domsöndagen – 2019

”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

Söndagen före Domsöndagen – 2019

Tron är av många slag. Tron på Jesus kan vara en tro på en av Guds inkarnationer bland många andra under tidernas lopp. Det kan vara en tro på en undergörare som verkar på ett övernaturligt sätt. Det kan vara en tro på en etiskt och moraliskt högtstående människa. Det kan vara en tro på en som hjälper i alla livets svåra situationer, en som man kan vända sig till i bön. Det kan vara en tro på en som är garantin för att synderna är sonade och att vi nu genom honom har förlåtelse för våra synder och evigt liv.

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet – 2019

Vi går mot slutet på kyrkoåret. Vi har redan passerat allhelgona och texterna manar till allvar inför domen och evigheten. I dagens texter får vi höra om hur vi skall ta ansvar för vår värld och visa kärlek mot våra medmänniskor. Evangeliet om den rike tullmannen Sackaios som mötte Jesus och blev helt förvandlad har mycket att lära oss. Nu är Jesus är på väg till Jerusalem den sista gången. Påskveckan närmar sig och Jesus vet vad som väntar honom, men först måste han få tala med tullmannen Sackaios.

Söndagen efter alla helgons dag – 2019

Jesus talar om salt, och salt nämns i Bibeln först i Första Mosebok:
”De församlade sig alla och tågade till Siddimsdalen, där Salthavet nu är.”
Salthavet är Döda havet, och där utkämpades ett krig. Det står i kapitlet före, att på långt håll såg området ut som Herrens lustgård. Men på närmare håll var det en otäck plats, full av asfaltgropar. Där låg Sodom och Gomorra, syndens nästen. Det var så långt ner man kunde komma, både på jordytan och i andligt avseende.

Alla helgons dag – 2019

”Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp.” (Matt 4:12). Likt en lastbil som susar fram med strålkastarna påslagna på en kolsvart landsväg och solens plötsliga frambrytande över den svarta...

Nittonde söndagen efter trefaldighet – 2019

Trons kraft är söndagens tema. Det som ger tron kraft är inte tron i sig utan Honom som tron omfattar: Jesus. Därför är det kraft också i den svaga tron. Därmed inte sagt att den svaga tron inte behöver stärkas. Det är lättare att släcka ett ljus än en brasa. Så är det också lättare att släcka den svaga tron än den tro Guds Ande fått stärka. Därför är det viktigt att apostlarnas bön till Jesus också är varje troendes bön: Ge oss mer tro (Luk 17:5). Det är också viktigt att denna bön – förutom att den kommer från hjärtat – förenas med troget bruk av Ordet och nattvarden. Då svarar Gud för att tron stärks och den troende får kraft att kämpa och segra i den kamp han är kallad till. Om den levande tron har söndagens psaltarpsalm (73:23-26) mycket att lära oss.

Artonde söndagen efter trefaldighet – 2019

En man frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv?” Med sitt svar ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud”, ville Jesus säga ”Tror du att jag är Gud, han som ensam är god?” Jesus ville att mannen skulle inse vem han...

Tacksägelsedagen – 2019

”Och de prisade Israels Gud.” (Matt 15:31)

Lovsång är målet som dagens evangelium når fram till och det är därför också målet för denna betraktelse. Syftet är att du och jag ska få vara med och prisa Israels Gud. Den stora lovsången, den stora tacksägelsen i himmelen är målet för hela tillvaron: ”Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.” (Upp 4:8) I dagens text Matteus 15:29-3 beskrivs i snabba och enkla drag vägen till lovsång, alltså hur vi alla ska kunna göra som människorna då när Jesus vandrade på jorden, och som helgonen och änglarna i himmelen gör. Också oss vill Guds Ande frigöra till att av våra hjärtan lovsjunga Gud.

Trettonde söndagen efter trefaldighet – 2019

Medmänniskan - ge henne vad du själv har tagit emot Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som...

Tolfte söndagen efter trefaldighet – 2019

”Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36) Överskriften på denna den tolfte söndagen efter trefaldighet är inte bara en rubrik. Det är en verklig bekännelse: ”Friheten i Kristus.” Guds Ord vittnar om en verklig frihet som inte går att finna någon...

Elfte söndagen efter trefaldighet – 2019

Dagens evangelietext ringar väl in evangeliebokens tema för denna söndag: Tro och liv. Översteprästerna och fariséerna som Jesus riktar sig till i denna liknelse, och i sammanhanget två liknelser till, vill gripa Jesus när de förstår att liknelserna syftar på dem. Det...

Ansvarig utgivare

Fredrik Sidenvall (070-628 31 69) är redaktör och ansvarig utgivare för Kyrka & Folk.